Bøger

Vi har udgivet flere bøger omhandlende ledelse, strategi og forandringsprocesser.Bæredytig organisations- og forretningsudvikling 

En praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål

Af Thomas Johansen, Thomas Specht og Henry Kleive, 2020

”Denne bog viser på bedste vis, hvordan kraftfulde spørgsmål er dybt forbundet med ledelse. Ved at analysere forskellige typer af spørgsmål omhandlende strategi, ledelse af teams og kultur, viser forfatterne, hvor vigtigt det er at stille de rigtige spørgsmål for at skabe fremtidige resultater.”
– Edgar Schein, Professor Emeritus, MIT Sloan School of Management

“Forfatterne vil med denne bog gøre bæredygtighedsbegrebet håndterbart og praksisnært. Det er i sandhed lykkedes. Ikke på en overfladisk og let måde, men med respekt for den kompleksitet og sammensathed, der også præger dette gamle og vigtige begreb. Bogen er både teoretisk og praktisk så moden og grundig, at den får karakter af en håndbog – i den forstand, at den er seriøs, ajour og omfattende.” 
– Steen Hildebrandt, ph.d., professor og adjungeret professor

“Dette er en rettidig, modig, nyttig og klog bog. Rettidig fordi der er brug for den i dagens samfund og organisationer. Modig fordi den gør op med optimeringslogikken og insisterer på bæredygtighed. Nyttig fordi den leverer intuitive redskaber til at stille gode spørgsmål. Endelig er bogen klog fordi den tror på fornuften og en etisk og moralsk fordring om at respektere det enkelte menneske.”
– Kurt Klaudi Klausen, professor, Syddansk Universitet

Keywords: ledelse, bæredygtighed, forretningsudvikling, kraftfulde spørgsmål, strategi, møder, facilitering og kultur.

Systemisk Ledelse – Den refleksive praktiker, 2. udgave

Af Carsten Hornstrup, Thomas Johansen, Thomas Specht, Jørgen Gjengedal Madsen og Jesper Loehr-Petersen, 2018

“Du vil blive påvirket af at læse denne bog. Den burde indgå som pensum på alle studier med organisations- og ledelsesudvikling.”

– Henry Gleditsch Kleive, direktør, Strategic Partnerskab Group, Cognizant Technology Solutions

“Danmark har fået en ny og vigtig bog om ledelse.”

– Jan Henriksen, direktør, Middelfart kommune

Systemisk Ledelse – Den refleksive praktiker er 2. udgave af bogen der første gang udkom i 2005 og er solgt i flere end 30.000 eksemplarer. Nu kraftig revideret og udvidet med nye kapitler.

Bogen giver et systemisk perspektiv på, hvad der skal til for, at organisationer lykkes med deres kerneopgave og skaber værdi. Bogens erkendelses- og teoriperspektiv introducerer tankeværktøjer til at begribe den organisatoriske kompleksitet ledere og medarbejdere må forholde sig til og dagligt agere i. 2. udgaves praksisperspektiv giver bud på konkrete handleværktøjer, der understøtter koordination, engagement og mening, når ledere og professionelle praktikere skal skabe overblik, træffe kvalificerede beslutninger og handle.

Som grundbog skal bogen ses som en invitation til at gå på videre opdagelse i det systemiske multivers og egen professionelle praksis – men også som en invitation til at afsøge andre perspektiver på ledelse, så det systemiske perspektiv ikke lukker sig om sig selv. Systemisk ledelse er derfor et godt udgangspunkt for at gå på nysgerrig opdagelse i både beslægtede og ikke-beslægtede tilgange til ledelse.  Både dem, som vi præsenteres for i disse år, og dem, som vi i fremtiden har til gode at udforske.

Læs indholdsfortegnelse samt uddrag her.

LIV – SYSTEM – HELHED – Det levende som system. En syntese.

Af Fritjof Capra og Pier Luigi Luisi, Mindspace, 2016

”Det er sjældent, man om en bog ligefrem kan sige, at verden har behov for den. Men det kan man om denne. Verden har behov for en bog om det systemiske syn på liv. Verden har behov for denne bog om, hvordan alt på kloden er forbundet. Alt hænger sammen, og verden gennemgår i disse årtier nogle voldsomme rystelser. Det gamle mekanistiske adskillelsesparadigme er ved at falde fra hinanden. Det må ske; det er positivt, det er smertefuldt, og det giver håb om nye og bedre fremtider.”

– Steen Hildebrandt fra bogens danske forord

LIV – SYSTEM – HELHED beskriver den nye systemiske forståelse af liv, der er dukket op i den videnskabelige tænkning igennem de sidste tredive år, og som lægger vægt på gensidig afhængighed, kompleksitet, netværk og organisationsmønstre.

Bogen integrerer de ideer, modeller og teorier, som ligger til grund for det systemiske perspektiv på livet, til en sammenhængende begrebsramme. Den fremlægger med andre ord en syntese, der omfatter biologiske, kognitive, sociale og økologiske dimensioner af liv.

Bogen henvender sig til studerende og forskere, som interesserer sig for den nye systemiske forståelse af liv, samt til professionelle inden for en lang række fag – fra økonomi og politik til medicin, psykologi og jura.

”LIV – SYSTEM – HELHED giver os en god syntese af den bedste videnskab og teori om alle levende tings forbundethed, dynamikken i emergens og selvorganisering, som Francisco Varela pegede på. Denne bog giver en enestående ramme for at forstå vores plads på planeten, på godt og ondt. Og hvis vi anvender den indsigt, som Capra og Luisi tilbyder os, vil vi være bedre stillet. Liv. System. Helhed bør være pligtlæsning for nutidens unge, morgendagens ledere og enhver, der bekymrer sig om livet på denne planet.

– Daniel Goleman, forfatter til Følelsernes intelligens og Ecological Intelligence

Se indholdsfortegnelse her.

Prisen for bogen er kr. 398,- incl. moms. Ønskes bogen tilsendt tillægges kr. 50,- i porto. Bestilling via adm@macmannberg.dk med angivelse af navn, adresse og evt. EAN nummer.

Strategisk Relationel Ledelse – Systemisk ledelse af forandringer

Af Carsten Hornstrup og Thomas Johansen, Dansk Psykologisk Forlag, 2013

Denne bog giver et nyt, anderledes og praktisk bud på, hvordan lederen med relationer og kommunikation som det centrale omdrejningspunkt effektfuldt kan arbejde med strategi og forandringsprocesser – ud fra et systemisk relationelt perspektiv.

I en organisatorisk sammenhæng er der ikke brug for mere arbejde, flere opgaver, flere analyser og flere evalueringer. Der er brug for bedre opgaver, bedre analyser og mere brugbare evalueringer. Der er brug for strategisk kompetente bidragydere, som er med til at skabe organisatorisk sammenhængskraft og bæredygtighed.

Det stiller nye krav til såvel medarbejdere som ledere i en kompleks verden med et stigende forandringspres, når evnen til at øge kvaliteten af samspillet mellem de forskellige aktører i organisationen og mellem aktørerne og omverdenen bliver helt centralt.

Gennem en insisterende involvering af medarbejdernes og samarbejdspartnernes strategiske kompetencer opstår der et afgørende ejerskab til den strategiske udvikling i forhold til den opgave, som organisationen eller virksomheden er sat i verden for.

Læs indholdsfortegnelse samt uddrag her.

Appreciative Inquiry – En konstruktiv metode til positive forandringer

Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001

Bogen er en indføring i metoden Appreciative Inquiry og en let anvendelig brugsbog, som viser, hvordan man med denne arbejdsmetode kan skabe et langt mere konstruktivt og positivt udgangspunkt for ledelses- og udviklingsprocesser i organisationer. Bogen er samtidig en introduktion til, hvordan bogens forfattere har anvendt Appreciative Inquiryi praksis.

Udviklingssamtaler i grupper – Udvikling gennem dialog

Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001

Bogen giver en grundig gennemgang af gruppesamtaler som begreb. Illustreret gennem en række cases fremstilles et forståeligt billede af dette relativt nye emne inden for organisationsudvikling. Formålet er at give praktikere, både ledere og organisationskonsulenter, inspiration til at videreudvikle de individuelle udviklingssamtaler.

Læs anmeldelse af Kjeld Nielsen, institutleder og lektor.

Bogen kan bestilles gennem MacMann Berg på mail adm@macmannberg.dk

Kreativ Procesledelse – Nye veje til bedre praksis

Af Mille Obel Høier, red., Lone Hersted og Louise Laustsen, Dansk Psykologisk Forlag, 2011

En spændende bog for såvel nye som erfarne proceskonsulenter. Ambitionen med bogen er at puste mere liv og kreativitet i konsulent og procesarbejdet. Den systemiske anerkendende tænkning og praksis, som er bogens erkendelsesmæssige fundament, kan have en tendens til at blive meget fokuseret på interviews, dialoger og verbal kommunikation. Alt sammen noget der ofte foregår i hovedet og med intellektet på arbejde.

Hvordan sætte resten af kroppen i spil? Hvordan skabe nogle af de centrale erkendelser fra den systemiske tænkning – via fysiske øvelser og kreative processer? Det giver bogen en lang række nye og rigtig spændende bud på. Enkle opskrifter, flotte illustrationer og mange variationsmuligheder gør bogen let tilgængelig. Alle øvelser er desuden koblet tæt sammen med centrale begreber fra den systemiske tænkning, så øvelserne på den måde får den nødvendige tyngde.

Kreativ Procesledelse er således et godt supplerende værktøj til dig, der arbejder med mennesker og udvikling i en organisatorisk kontekst, hvor kreativitet og procesledelse er to sider af samme sag.

Bogen er redigeret af Mille Obel Høier og udviklet i et tæt samarbejde med MacMann Berg.

Læs indholdsfortegnelse samt uddrag her.