Artikler

Her har vi samlet et udvalg af artikler, som MacMann Berg har udgivet gennem tiden.Herunder finder du en række artikler omhandlende systemisk ledelse, praksis redskaber for lederen og konsulenter, ledelse af forandring og kultur, anerkendende ledelse og meget mere.

Du er velkommen til at bruge artiklerne i din daglige praksis som leder, som litteratur til din studieopgave eller til inspiration i din hverdag.

Vi udleverer en del af artiklerne til vores studerende. Du er også velkommen til at bruge dem i forbindelse med undervisning, blot du overholder vores copyright og krediterer os i henhold til CopyDan.

Artiklerne tager primært udgangspunkt i systemisk tænkning, som blandt andet er kendetegnende ved, at man ikke kan sætte fokus på en enkelt del i et system uden at påvirke resten. Derfor hænger alle vores artikler også sammen på et overordnet plan.

 • Med etikken på arbejde (2020)
  Hvordan kan vi stimulere etisk omtanke i professionel praksis
  Forfattere: Thomas Specht, Thomas Johansen og Thomas Bonderup (15 sider)
 • Kloden kalder – hvem tager den? (2020)
  Forfattere: Thomas Johansen og Thomas Specht (5 sider)
 • Fra verdensmål til hverdagsmål (2020)
  Forfatter: Jesper Loehr-Petersen (5 sider)
 • Ledelse med koordinatorer (2020)
  Forfattere: Kuno Johansen og Thomas Bonderup (18 sider)
 • Spot, led og form kulturen (2020)
  Forfattere: Thomas Johansen, Eva Damsgaard og Thomas Bonderup (2020)
 • Fra trivselsmåling til trivselsdialoger (2019)
  Forfatter: Thomas Bonderup (8 sider)
 • Modet til at eksperimentere, fejle og lære – et opgør med nulfejlskulturen (2019)
  Forfatter: Thomas Johansen (4 sider)
 • Vi skal gøre det bedre, hvis vi skal være dygtigere! (2016)
  Transfer praksis som strategisk redskab
  Forfatter: Jesper Loehr-Petersen (7 sider)
 • Ledelse i tæt tåge og ukendt terræn (2016)
  Med kerneopgaven for øje sætter Thomas Johansen fokus på, hvordan man skaber og leder resultater i en verden præget af kompleksitet og uforudsigelighed.
  Forfatter: Thomas Johansen (8 sider)
 • Hvordan ville din virksomhed lyde, hvis den var et stykke musik (2014)
  Thomas Johansen har sammen med Ulrik Bisgaard skrevet en artikel, som giver en række bud på, hvordan du som leder kan arbejde mere effektfuldt, gennem strategisk spontanitet og improvisation.
  Forfattere: Thomas Johansen og Ulrik Bisgaard (7 sider)
 • Introduktion til den ledelsesetiske beslutningsmodel (2014) (trykt i tidsskriftet Det postmoderne lederliv)
  Denne artikel giver et bud på, hvordan man som leder kan arbejde med etik som konkret praktisk værktøj. Ambitionen er at præsentere en grundskitse til en ledelsesetisk beslutningsmodel, der kan fungere som ramme for en refleksiv undersøgelse af de præmisser og værdier, der er indeholdt i ledelsesmæssige beslutningssituationer for derved at øge kvaliteten af de ledelsesbeslutninger, der træffes.
  Forfatter: Thomas Specht (13 sider)
 • Skoleledelse af forandringer i en brydningstid (2014)
  Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse strategisk kan håndtere store forandringsprocesser og sikre, at medarbejdere og andre relevan-te interessenter inddrages som strategisk kompetente bidragydere, så skolen som organisation professionelt kan løse sin opgave.
  Forfattere: Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen
 • Spørgsmål, der gør en forskel (2009, red. 2014)
  Denne artikel er blevet til i et tæt samarbejde mellem den canadiske professor i psykiatri, Karl Tomm, og MacMann Berg. Artiklen præsenterer tredje generation af spørgsmålstyperne, der oprindeligt blev udviklet og publiceret i 1988 af Karl Tomm. Siden har MacMann Berg videreudviklet spørgsmålstyperne ind i en ledelsesmæssig og organisatorisk sammenhæng, og i denne tredje og nyeste videreudvikling fra 2009 tilføjes der to ekstra lag og dimensioner samtidig med en ny navngivning, der samlet set har til hensigt at øge anvendeligheden og effekten for den refleksive praktiker, hvad enten du er leder, konsulent eller coach.
  Forfattere: Carsten Hornstrup, Karl Tomm og Thomas Johansen (15 sider)
 • Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj  (2013)
  At holde medarbejderudviklingssamtaler, MUS, er en ressourcemæssig stor omkostning, som i mange tilfælde ikke skaber en tilsvarende organisatorisk værdi. Artiklen kommer med en række konkrete og strategiske bud på, hvad der kan gøre udviklingssamtalerne til det strategiske ledelsesværktøj, det burde være.
  Forfatter: Jesper Loehr-Petersen (5 sider) 
 • Ledelsesbaseret coaching (2009)
  Denne artikel henvender sig til ledere, som overvejer at coache eller allerede udøver coaching i egen organisation. Artiklen fokuserer på ledelsesbaseret coaching i et organisatorisk perspektiv ud fra en systemisk, anerkendende tilgang og introducerer blandt andet læseren til Milanoskolens begreber om neutralitet, uærbødighed og nysgerrighed samt Barnett Pearces Gamemaster-begreb – tankeværktøjer, vi betragter som yderst brugbare og relevante i arbejdet med ledelsesbaseret coaching.
  Forfattere: Lone Hersted og Carsten Hornstrup (11 sider) 
 • Systemisk anerkendende ledelse – et nyt erkendelsesgrundlag for ledelsespraksis (2008)
  Anerkendelse, værdsættelse, Appreciative Inquiry og positiv psykologi har bredt sig med stor hast inden for ledelse og organisationsudvikling i den vestlige verden – ikke mindst i Danmark. Tænkningen stammer primært fra USA og har haft fokus på potentialet i at tage afsæt i alt det, der virker. Det har skabt megen energi – men også frustrationer. For hvornår må vi tale om det, som vi synes er svært og vanskeligt? Denne artikel giver et bud på et nyt erkendelsesgrundlag for ledelse, som får vidtrækkende konsekvenser for praksis.
  Forfattere: Carsten Hornstrup & Thomas Johansen (23 sider) 
 • Pædagogiske og organisatoriske stjernestunder – i lyset af en systemisk anerkendende praksis (2006)
  Skal den amerikansk inspirerede tænkning blive til mere end et nyt smart pædagogisk slogan eller en jublende jagt på gode historier – er der brug for en teoretisk opgradering og kontekstafklaring. Forfatteren udfolder i artiklen begrebet Appreciative Inquiry med afsæt i en systemteoretisk optik med en række praktiske eksempler på begrebets pædagogiske rækkevidde.
  Forfattere: Thomas Johansen og Jørgen Gjengedal Madsen (9 sider) 
 • Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden (2004)
  Artiklen introducerer læseren til en række af de begreber, den chilenske biolog Humberto Maturana bruger til at forklare, hvordan levende systemer danner viden, organiserer sig og kommunikerer med hinanden. Artiklen er vinklet i forhold til livet i en organisation, og det er vores ønske at skabe nye forståelser til brug i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge.
  Forfattere: Jesper Loehr-Petersen og Jørgen Gjengedal Madsen (9 sider)
 • Open Space Inquiry (2004) (artikel på dansk)
  Artiklen giver en introduktion til en enkel og meget effektiv metode til iscenesættelse af organisationsudviklingsforløb, større udviklingsprojekter, kreative møder, konferencer m.m. MacMann Berg har valgt at benævne metoden “Open Space Inquiry”, fordi metoden, som beskrevet i artiklen, forsøger at bygge bro mellem to amerikanske metoder – Open Space Technology og Appreciative Inquiry.
  Forfattere: Allan Vinther Jensen, Jesper Loehr-Petersen og Carsten Hornstrup (19 sider)