Tidligere deltagere siger…

Men hvad så når der går hverdag i den igen? På denne side kan du læse uddrag fra tidligere deltageres evaluering af uddannelsen, hvordan det skaber værdi for dem og hvordan de anvender det lærte i praksis.

Se også vores video af tidligere deltageres oplevelse af Systemisk leder- og konsulentuddannelse.

Teamleder, Karina Kurtsmann, Syddjurs Kommune, 2017:
”Det har været en fantastisk rejse, hvor jeg som leder er kommet ud stærkere og mere målrettet. Før troede jeg, at jeg kunne, nu ved jeg.”

Konsulent, Børn og unge, Fredericia kommune, Jesper Vilsbæk Sørensen, 2016:  “Utroligt relevant uddannelse – jeres energi og vilje til forandring smitter”

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midt, Rikke Nielsen, 2016:  “MacMann Berg fremstår som yderst kompentente og tager opgaven seriøst!”

Udviklingskonsulent, Kirsten Rosted, Aalborg Universitetshospital, 2014:
”Koblingen mellem teori og praksis gør teorien omsættelig ind i min hverdag.
Ikke mindst træning af diverse metoder til gruppesamtaler og koblingen mellem systemisk tænkning og forretningsforståelse”

Leder, Tanja Krogh, Den selvejende institution, Nybro, 2014:
”Jeg har fået mest udbytte af organisationsperspektivet. Jeg har været på en del uddannelser med individrettet fokus og ønskede med denne uddannelse fokus på organisationsperspektivet. Og det fik jeg!”

Projektchef, Morten Hofmeister, Dansk Fjernvarme, 2014:
”En seriøs grundlæggende uddannelse i den systemiske tænkning med et klart fokus på praktisk anvendelse.”

Dagtilbudsleder, Gerda Toft, 2014:
”En meget brugbar og spændende uddannelse som udfolder sig i et dejligt miljø med en dygtig og engageret underviser.”

Afdelingsleder, Sunríd á Borg, Psykiatrisk Center, Færøerne, 2014:
”Jeg er blevet bedre til at være nysgerrigt til stede i  praksis. Har også fået konkrete værktøjer til at hjælpe mig til at undre mig sammen med medarbejderne, kolleger osv.”