Systemisk leder- og konsulentuddannelse

12-dages uddannelse, som ruster dig til at kunne skabe bedre resultater til gavn for den opgave, I som organisation er sat i verden for. Også med mulighed for at gøre uddannelsen kompetencegivende med op til 10 ETCS-point

Med den systemiske leder- og konsulentuddannelse får du værktøjerne til at arbejde fokuseret, undersøgende og refleksivt med din egen praksis og til at forstå, hvordan du kan bruge dig selv som strategisk ledelsesredskab.

Uddannelsen vil gøre dig bedre til at sætte retning og skabe resultater sammen med og gennem andre. Med skarpt fokus på relationer, kommunikation og den organisatoriske opgave får du med leder- og konsulentuddannelsen:

  • En tydelig kobling mellem praksisorienterede ledelsesværktøjer og forskningsbaseret teori
  • Træning i en bred vifte af systemisk inspirerede processer og arbejdsformer for eksempel værdiskabende mødefacilitering, håndtering af svære samtaler og udviklingsprocesser
  • Indsigt og træning til at håndtere en kompleks organisatorisk virkelighed med mange interessenter og positioner i spil
  • Mulighed for at gøre uddannelsen kompetencegivende med op til 10 ECTS-point
  • Mulighed for efterfølgende at fortsætte på vores uddannelse i Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling
Transferbesøg

Med fokus på at understøtte værdiskabelsen fra uddannelse til praksis, har vi indført transferbesøg som en del af uddannelsen. Vi kommer som undervisere på besøg i din praksis, hvor vi mødes med dig og din nærmeste leder. Altsammen for at gøre uddannelsesinvesteringen så organisatorisk værdifuld som muligt.

Eksamen og ECTS-point eller ej – valget er dit

Er eller skal du igang med en diplomuddannelse i ledelse? Så kan du gøre ‘Systemiske leder- og konsulentuddannelse’ kompetencegivende. Via vores partnerskab med Erhvervsakademi Aarhus kan uddannelsen her tælle for to valgfrie moduler (10 ECTS-point) på en diplomuddannelse. Det kræver, du laver en præsentation undervejs på uddannelsen, skriver en mindre skriftlig opgave og slutter af med en mundtlig eksamen. Vejledning og eksamen er ikke inkluderet i den normale uddannelsespris. Se uddannelsesbeskrivelsen for mere info.
OBS: ønsker du at gøre uddannelsen kompetencegivende med 10 ECTS-point, skal dette tilføjes som kommentar ved tilmelding.

Læs mere i uddannelsesbeskrivelsen

Få meget mere at vide om uddannelsens formål, målgruppe, læringsudbytte, opbygning, pris, uddannelsesdatoer og kompetencegivende muligheder. De kommende uddannelser finder du her:

Uddannelsesbeskrivelse hold 54 i Aarhus med start 8. juni 2021

Uddannelsesbeskrivelse hold 55 i Aarhus med start 8. september 2021

Har du flere spørgsmål, så tøv ikke med at tage fat i os.
Tilmeld dig