Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk uddannelsesforløb fordelt på 12 dage til dig, der arbejder med udvikling af menneskelige ressourcer i organisationer.Hvad er god ledelse? Hvordan skaber man klare og attraktive billeder af den fremtid, organisationen er på vej til, så flest mulige kan koble sig på visionen? Og samtidig med en klarhed omkring, hvad der er til forhandling, og hvad der ikke er til forhandling.

En dygtig leder er bevidst om sin egen medskabende rolle som kulturbærer og som forstår at bruge sin position på en fremadrettet og værdiskabende måde.

Med den systemiske leder- og konsulentuddannelse får du værktøjerne til at arbejde nysgerrigt og refleksivt med din ledelsespraksis og til at forstå, hvordan du kan bruge dig selv som strategisk ledelsesredskab.

Lederuddannelsen vil gøre dig bedre til også at udvikle dine kollegaer og medarbejdere til strategisk kompetente bidragydere. Med skarpt fokus på relationer, kommunikation og forretningsudvikling får du med leder- og konsulentuddannelsen:

  • En tydelig kobling mellem praksisorienterede ledelsesværktøjer og forskningsbaseret teori
  • Træning i en bred vifte af systemisk inspirerede processer og arbejdsformer for eksempel værdiskabende mødefacilitering, håndtering af svære samtaler og udviklingsprocesser
  • Indsigt og træning til at håndtere en kompleks organisatorisk virkelighed med mange interessenter og positioner i spil
  • Mulighed for at fortsætte på vores uddannelse i Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling
Transfer besøg

Med fokus på at understøtte værdiskabelsen og transfer fra uddannelse til praksis, har vi indført transfer besøg som en del af uddannelsen. Det betyder, at vi som undervisere insisterer på at komme ud i din praksis, hvor vi gennemfører et møde med din nærmeste leder. Din praksis vil ligeså blive inddraget undervejs på uddannelsen, hvor vi designer processer til den virkelighed, som de skal anvendes i. Alt sammen med henblik på at skabe en større værdi af det lærte i transfer fra uddannelse til praksis.

“Mit udbytte har været stort og meget nyttigt. Der er meget, jeg straks kan anvende. Jeg anbefaler varmt uddannelsen til mine lederkollegaer”

Lotte Horning, Viceforstander, Center for Døvblindhed og høretab, 2016

Formål

Formålet med lederuddannelsen er at give dig en solid, forskningsbaseret uddannelse og praktisk træning i at arbejde med sprog, kommunikation, refleksion, strategi og ledelse i din egen praksis som leder eller konsulent.
 Samtidig vil uddannelsen klæde dig på til at kunne håndtere en kompleks organisatorisk virkelighed med mange interessenter og positioner i spil på én gang.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder med at udvikle din organisations forretning og potentiale gennem en professionel ledelses, konsulent eller HR-indsats. Du kan for eksempel være leder, mellemleder, personalechef, organisationskonsulent eller ansat i en HR-funktion. Forløbet forudsætter, at du er i job, for at opnå den maksimale kobling mellem teori og praksis.

Moduler 

Modul 1: Systemisk tænkning, organisations- og ledelsesudvikling – det hele hænger sammen
Modul 2: Relationer – sådan skaber du sammenhæng og resultater med andre
Modul 3: Det personlige relationelle lederskab
Modul 4: Svære og nødvendige samtaler og værdiskabende møder
Modul 5: Strategisk relationel ledelse – design og gennemførsel af værdiskabende processer
Modul 6: Feedback og forward processer – fremadrettet forankring af uddannelsen

Vælg det hold du ønsker at deltage på:

Du skal vælge et hold.

Ønsker du at gøre din uddannelse kompetencegivende (ECTS)?

Tak for din tilmelding!

Du vil snart modtage en kvittering som bekræftelse i din indbakke.

Pris

Se prisen for uddannelsen i PDFen, hvor du også finder en detaljeret beskrivelse med modulernes indhold og datoer.
Prisen er inklusiv undervisning, bøger, undervisningsmaterialer samt forplejning.

Vi serverer dejlig morgenbrød og eftermiddagskaffe. Frokosten indtages på de nærliggende, hyggelige caféer i Latinerkvarteret, når vi er i huset i Graven, Aarhus.

Yderligere information

Kontakt MacMann Berg for nærmere information om uddannelsen og/eller for en snak med underviserne samt nuværende eller tidligere studerende.

Blogindlæg

"Jeg fortryder intet og savner ikke noget fra spørgeskemaet”, Michael Kaas-Andersen, direktør ZBC (2020)

Tak til alle - for et mærkeligt, vildt og lærerigt 2020

På denne side kan du finde slides fra webinaret, som vi håber kan inspirere jer i jeres videre udvikling af effektfulde teams