Strategisk Relationel Ledelse uddannelse

Lær at arbejde mere effektfuldt med organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser. Til gavn for den opgave I skal lykkes med som organisation eller forretning.

På uddannelsen Strategisk relationel ledelse arbejder vi blandt andet med afsæt i bogen “Strategisk relationel ledelse – systemisk ledelse af forandringer”. Både uddannelsen og bogen bygger på noget af den seneste forskning i strategi og forandringsledelse og kobler på den måde en systemisk helhedstænkning sammen med strategisk ledelse.

Uddannelsen er en videregående systemisk leder- og konsulentuddannelse med fokus på strategi og ledelse af udviklings- og forandringsprocesser.

“En superspændende og praksisnær uddannelse, som jeg går hjem og bruger med det samme.”

Susanne Meinertz, souschef i ældreplejen , Varde kommune

Læs, hvad andre tidligere deltagere fortæller her.

Uddannelsen, Strategisk relationel ledelse, er udviklet til dig, som ønsker at videreudvikle din ledelses- og konsulentpraksis med fokus på at lede strategiske forandringer.

Centrale temaer på uddannelsen er blandt andet
  • Analyse og udvikling af forandringskapacitet – hvor kan vi klogest sætte ind?
  • Relationel koordinering – når vi skal lykkes på tværs af fag og funktioner
  • Organisatorisk sammenhængskraft – for en stærkere kobling mellem ord og handling
  • Bæredygtighed og ledelse – langsigtet ledelse i en kortsigtet verden
  • Insisterende involvering – hvor alle skal være med til at finde løsninger
  • Medarbejderne som strategisk kompetente bidragydere
Transfer

Med fokus på at understøtte værdiskabelsen og transfer fra uddannelse til praksis, har vi indført transfer besøg som en del af uddannelsen. Det betyder, at vi som undervisere insisterer på at komme ud i din praksis, hvor vi gennemfører et møde med din nærmeste leder. Din praksis vil ligeså blive inddraget undervejs på uddannelsen, hvor vi designer processer til den virkelighed, som de skal anvendes i. Alt sammen med din læring for øje, så vi skaber en større værdi af det lærte i transfer fra uddannelse til praksis.

Målgruppe

Uddannelsen er for ledere og erfarne konsulenter, som har indgående kendskab til systemisk tænkning.

OBS: Uddannelsen Strategisk relationel ledelse forudsætter, at du har kendskab til systemisk ledelse og organisationsudvikling. Hvis det er nyt for dig, anbefaler vi vores Systemisk Leder- og konsulentuddannelse

Uddannelsen er på 9 undervisningsdage på i alt 5 moduler. Dertil kommer 4 skemalagte netværksmøder:

Pris

Se prisen for uddannelsen i PDFen, hvor du også finder en beskrivelse med indhold og modulernes datoer.
Prisen er inklusiv undervisning, bøger, undervisningsmaterialer samt forplejning.

Vi serverer dejlig morgenbrød og eftermiddagskaffe. Frokosten indtages på de nærliggende, hyggelige caféer i Latinerkvarteret, når vi er i huset på Graven i Århus.
Når vi har uddannelseshold i København, sikrer vi den samme gode forplejning.

Du kan læse om bogen “Strategisk relationel ledelse – systemisk ledelse af forandringer” her eller læse anmeldelser af bogen her.