Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling

Lær at designe, lede og facilitere forandringsprocesser mere effektfuldt og bliv derigennem bedre i stand til at skabe værdi, mening, motivation og følgeskab. Til gavn for den opgave I skal lykkes med - og i en ansvarlighed over for mennesker og omverdenen.

På uddannelsen ‘Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling’ arbejder vi blandt andet med afsæt i vores nye bog: ‘Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling – en praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål’ og vores anden bog ‘Strategisk relationel ledelse – systemisk ledelse af forandringer‘.

Både uddannelsen og bøgerne bygger på noget af den seneste forskning i strategi og forandringsledelse og kobler på den måde en systemisk helhedstænkning sammen med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling – og ledelse i praksis.

Uddannelsen bygger ovenpå vores: ’Systemisk leder- og konsulentuddannelse’, og har et særligt fokus på strategi og ledelse af udviklings- og forandringsprocesser i en mere bæredygtig retning. I forhold til det enkelte menneske, organisationen og omverdenen.

Download uddannelsesbeskrivelsen

“En superspændende og praksisnær uddannelse, som jeg går hjem og bruger med det samme.”

Susanne Meinertz, souschef i ældreplejen , Varde kommune

Uddannelsen, Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling, er udviklet til dig, som ønsker at videreudvikle din ledelses- og konsulentpraksis med fokus på at lede strategiske forandringer i en mere bæredygtig, ansvarlig og værdiskabende retning.

Centrale temaer på uddannelsen
  • Bæredygtig ledelse af effektfulde forandringer.
  • Udvikling af bæredygtige arbejdskulturer.
  • Ledelse på tværs – udvikling af det tværgående samarbejde.
  • Mening, motivation og modstand i organisatoriske forandringer.
  • Ledelse i kompleksitet, uforudsigelighed og paradokser.
  • Insisterende involvering – hvor alle skal være med til at finde løsninger på fælles udfordringer.
  • Sådan gør du medarbejderne til strategisk kompetente bidragydere.
  • Lær kunsten at stille kraftfulde spørgsmål, der udvikler og kvalificerer opgaveløsninger.

Transfer besøg

Med fokus på at understøtte værdiskabelsen og koblingen mellem uddannelse og praksis, har vi indført transfer besøg som en obligatorisk del af uddannelsen. Det betyder, at vi som undervisere kommer på besøg i din praksis og mødes med din nærmeste leder for at skabe størst mulig organisatorisk værdi af uddannelsen. Din og de øvrige deltageres praksis vil ligeledes blive inddraget aktivt undervejs på uddannelsen. Alt sammen med din og organisationens læring for øje, så dine medarbejdere eller samarbejdspartnere reelt kan mærke, at du har investeret i en lederuddannelse, der gør en forskel.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet ledere og konsulenter, som gerne vil arbejde mere effektfuldt med ledelse af forandringer – ud fra et ansvarligt og bæredygtigt helhedsperspektiv. Du er eksempel chef, leder, mellemleder, personaleansvarlig, organisationskonsulent, projektleder eller ansat i en HR-funktion. Forløbet forudsætter, at du er i job, så du har en praksis at træne i.

OBS: Uddannelsen Bæredygtig organistions- og forretningsudvikling forudsætter, at du har kendskab til systemisk ledelse og organisationsudvikling. Hvis det er nyt for dig, anbefaler vi vores Systemisk Leder- og konsulentuddannelse

Moduler

Modul 1: Bæredygtig ledelse af effektfulde forandringer
Modul 2: Udvikling af bæredygtige arbejdskulturer
Modul 3: Ledelse på tværs – udvikling af det tværgående samarbejde
Modul 4: Mening, motivation og modstand i organisatoriske forandringer
Modul 5: Ledelse i kompleksitet, uforudsigelighed og paradokser

Pris

Se prisen for uddannelsen i pdf’en, der også indeholder en samlet uddannelsesbeskrivelse med det konkrete indhold og datoerne for de enkelte moduler. Prisen er inklusiv undervisning, bøger, undervisningsmaterialer, lækker forplejning og transferbesøg.

Vi serverer dejlig morgenbrød og eftermiddagskaffe. Frokosten indtages på de nærliggende, lækre caféer i Latinerkvarteret i centrum af Aarhus. Når vi har uddannelseshold i København, sikrer vi den samme gode forplejning.