Strategisk ledelse i systemisk perspektiv

Skab sammenhæng mellem strategier og det du gør. I turbulente omgivelser bryder den traditionelle form for strategisk planlægning sammen. Planlægningens forudsætninger og antagelser holder ikke. Hvor traditionelt strategiarbejde har fokus på analyse, dataindsamling og planlægning, er strategi i et systemisk perspektiv kendetegnet ved dialogiske processer, midlertidige planer og refleksion.

At kunne skabe en sammenhæng mellem organisationens strategier og handlinger i den daglige opgaveløsning er en af de mest centrale organisatoriske og ledelses-mæssige udfordringer. Det strategiske arbejde handler om at reducere kompleksitet og samtidig skabe en fortælling om organisationen, som den enkelte medarbejder kan se sig selv som en del af.

Systemisk tænkning tilbyder et begrebsapparat til at forstå organisatorisk kompleksitet og dermed grundlaget for at arbejde refleksivt med forandrings- og strategiprocesser. En af hovedtankerne er, at vores grundlæggende antagelser om organisation, forandring og kommunikation bestemmer, hvad vi som ledere gør og tænker. Således har vores grundlæggende antagelser betydning for, hvordan vi i praksis arbejder med initiering, implementering og opfølgning af strategi.

Udbytte

På kurset får du tanke- og handleværktøjer i forhold til at arbejde reflekteret med strategi- og forandringsprocesser i egen organisation.

Indhold

  • ”Hvis strategi er svaret, hvad var så spørgsmålet?” (mission, vision, strategi, værdier)
  • Planlagte kontra emergente strategier
  • Strategisk ledelse i systemisk perspektiv
    – Systemledelse og hverdagsledelse
    – Positioner i ledelse
    – Implementering og besluttede forandringer
  • Handleværktøjer (backcasting, systemisk SWOT, domæne-tænkning, strategidiamanten)

Målgruppe

Ledere og konsulenter, der arbejder med at planlægge og gennemføre strategiprocesser.

Varighed og sted

Kurset kan rekvireres som internt forløb i din organisation, forening, ledergruppe eller netværk og skræddersys, så det kvalificerer organisationens igangværende strategiproces.