Medarbejderuddannelse

God kommunikation og evnen til at samarbejde er nogle af de mest afgørende kompetencer at mestre for medarbejdere, når god opgaveløsning og livgivende kultur er hverdagskost.

MacMann Bergs medarbejderuddannelse er et internt rekvirerede forløb, der har fokus på kommunikation, samarbejde og organisatorisk merværdiskabelse og tager udgangspunkt i den systemiske teori og praksis. Forløbet kan gøres kompetencegivende med mindst 10 uddannelsesdage via MacMann Bergs Certificateuddannelse og kan tilpasses såvel organisationen og virksomheden som målgruppen af ledere og medarbejdere.

Er du i tvivl om udbyttet er relevant for organisationen og medarbejderne?
Ring til os – eller læs, hvad tidligere deltagere fortæller HER

Download den fulde uddannelsesbeskrivelse som PDF

Uddannelsesbeskrivelse for specialdesignet systemisk medarbejderuddannelse

Der er tale om en medarbejderuddannelse, hvor teori og praksis går hånd i hånd, og refleksivitet er et nøglebegreb i hele forløbet – med en tydelig ambition om at skabe en organisatorisk merværdi inden for private, offentlige og frivillige organisationer.

Kontakt os for pris, nærmere information om uddannelsen
og/eller for at få en snak med underviserne.

MacMann Berg ser en dygtig medarbejder som én, der er bevidst om sin egen medskabende rolle i og ansvar for kommunikations- og organisationskulturen. Én, der forstår at bruge sig selv, sin faglighed og sin organisatoriske placering på en fremadrettet og inviterende måde.

I vores forståelse er en professionel leder en person, som er anerkendende, nysgerrig og refleksiv i ord og handling og bygger på en høj etik kombineret med en evne til at kunne sige det, der er vigtigt, på en fremadrettet måde. Det samme kan siges om den dygtige medarbejder. På den måde er lederskab og medarbejderskab to sider af samme sag, og netop samspillet mellem ledelse og medarbejdere er centralt for, at organisationen som helhed kan udvikle sig hensigtsmæssigt og på en måde, der fremmer både faglig og opgavefokuseret udvikling og medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

Formål

Formålet med den specialdesignede systemiske medarbejderuddannelse er at give deltagerne en solid teoretisk og praksisfunderet uddannelse, hvor teori og praktisk træning er velafbalanceret og konstant relateret til egen arbejdspraksis. Uddannelsens indhold, omfang og forløb tilrettelægges specifikt til den eller de rekvirerende organisationer. Uddannelsen gennemføres i et refleksivt læringsrum, hvor hver deltager i samarbejde med underviserne og de øvrige deltagere får mulighed for at skabe ny og merværdiskabende praksis.

Målgruppe

Uddannelsen specialdesignes, så den passer til gruppen af medarbejdere i forhold til ønsker og mål med uddannelsen, så der opnås optimal organisatorisk effekt.

Uddannelsens indhold

Et forløb kan designes på mange måder. I MacMann Berg er der først tale om en uddannelse, når forløbet har en varighed på 10 dage og derover. Forløb under 10 dage vil vi benævne som et kursus.

De enkelte modulers indhold kan tilpasses organisationens ønsker og behov. Hvis det ønskes, at den Specialdesignede systemiske medarbejderuddannelse senere skal kunne give adgang til MacMann Bergs kompetencegivende Suppleringsuddannelse, vil det dog kræve, at den Specialdesignede uddannelse har et omfang på mindst 5 x 2 dage plus 4 netværksdage inden for en tidsramme på ca. 12 måneder.

Forløbet gennemføres ofte med en fordeling på ca. 1/3 systemisk teori og 2/3 øvelser i metoder/værktøjer.

Et væsentligt sigte med uddannelsen er, at deltagerne kommer til at arbejde i forhold til deres egen praksis. Deltagerne vil opøve konkrete praktiske færdigheder via en lang række praktiske, systemisk anerkendende arbejdsmetoder, superviseret af underviseren og holdets øvrige deltagere.