Leder- og konsulentuddannelse

MacMann Bergs specialdesignede systemiske uddannelse er et internt rekvireret forløb tilpasset en eller flere organisationers behov. Uddannelsen er målrettet ledere, konsulenter og medarbejdere og kan gøres kompetencegivende via vores suppleringsuddannelse. På uddannelsen går teori og praksis hånd i hånd, og refleksivitet er et nøglebegreb i hele forløbet. Ambitionen er at skabe organisatorisk merværdi inden for private, offentlige og frivillige organisationer.

I MacMann Berg er vi optaget af, at ledelse af morgendagens organisationer og virksomheder stiller helt nye krav og må basere sig på nye mentale modeller og tankeværktøjer. Systemisk anerkendende ledelse er et kvalificeret bud på et nyt ledelsesparadigme, der er i stand til at gribe og håndtere denne kompleksitet på en transparent og effektfuld måde.

Er du i tvivl om uddannelsen er noget for organisationen eller medarbejderne?
Så ring til os – eller læs, hvad tidligere deltagere fortæller HER 

Formål

Formålet med uddannelsen er at give dig viden om og mulighed for at arbejde med aktive kommunikations- og refleksionsprocesser i din egen praksis som leder, konsulent eller medarbejder.

Målgruppe

Uddannelsen specialdesignes og målrettes ledere, ledende medarbejdere, konsulenter, teamkoordinatorer, større grupper af medarbejdere eller hele organisationer. Forløbet bliver opbygget og organiseret efter aftale med den eller de rekvirerende organisationer for optimal organisatorisk effekt.

Uddannelsens indhold

Den specialdesignede systemiske uddannelse gennemføres typisk med 5 moduler á 2 dages varighed over et halvt år. Derudover vil der være 4 enkeltdage mellem modulerne, hvor deltagerne arbejder i netværksgrupper med praktiske temaer fra egen praksis og drøfter litteratur.

Forløbet gennemføres ofte med en fordeling på ca. 1/3 systemisk teori og 2/3 øvelser i metoder/værktøjer. De teoretiske elementer vil bestå af oplæg om systemiske grundteorier, læsning af litteratur og drøftelser af litteratur på holdet og i netværksgrupperne. Den praktiske del vil være oplæg, hvor underviserne præsenterer konkrete værktøjer, individuel og gruppebaseret træning i forskellige individuelle interview- og konsultationsformer samt dialogformer for grupper.

Kontakt os for pris, nærmere information om uddannelsen
og/eller for at få en snak med underviserne.