Ledelsesbaseret coachuddannelse

Udvikling og fastholdelse af den enkelte medarbejder er i dag afgørende for organisationers og virksomheders effektivitet og konkurrenceevne, og her er ledelsesbaseret coaching et uundværligt ledelsesværktøj, der kan være med til at skabe udvikling og resultater i forhold til virksomhedens strategiske mål.

Ledelsesbaseret coaching handler om at frigøre medarbejdernes ressourcer og uudnyttede potentialer med henblik på at udvikle den enkelte medarbejder og optimere hans eller hendes evner til at skabe synlige og mærkbare resultater for virksomheden.

Med MacMann Bergs specialdesignede ledelsesbaserede coach uddannelse får du en adgangsgivende coach uddannelse på højt niveau med fokus på ledelse. Uddannelsen vil udvikle dig som leder og gavne organisationens resultater, bundlinje og medarbejdernes trivsel.

Download den fulde uddannelsesbeskrivelse som PDF

Uddannelsesbeskrivelse for specialdesignet ledelsesbaseret coach uddannelse

Den ledelsesbaserede coach uddannelse henvender sig især til ledere og HR-konsulenter, der ønsker at arbejde på et systemisk anerkendende fundament. Coach uddannelsen specialdesignes til din virksomhed eller organisation og kan udbydes som både 10 eller 21 dages forløb.

Kontakt os for pris, nærmere information om uddannelsen
og/eller for at få en snak med underviserne.

Formål

Formålet med uddannelsen er at kvalificere dig til at kunne praktisere ledelsesbaseret coaching, målrettet forholdene i jeres virksomhed. Målet er at give deltagerne kompetencer til at kunne implementere en coachende lederadfærd i egen organisation på et reflekteret etisk grundlag med afsæt i en anerkendende tilgang – dette på en sådan måde, at der både skabes merværdi for virksomheden og dens kunder og trivsel blandt de ansatte.

Målgruppen

Uddannelsen er målrettet ledere, personalechefer og HR-konsulenter med ledelses- og personaleansvar. For at skabe en maksimal kobling mellem teori og praksis forudsætter forløbet, at du har mulighed for at bruge uddannelsens elementer direkte i dit job.

Uddannelsens indhold

I et tæt samarbejde mellem den rekvirerende virksomhed og MacMann Berg tilpasses uddannelsen virksomhedens konkrete ønsker og behov.

I uddannelsesbeskrivelsen er nævnt nogle moduler, som med fordel kan anvendes som inspiration. Alle moduler er fleksible og kan tilpasses den enkelte virksomheds særlige behov efter aftale. Der er mulighed for at vælge uddannelsen som både 8, 10 og 21 dages forløb.

Foruden træningen på de enkelte moduler anbefaler vi, at der indlægges individuelle coachsamtaler med en konsulent fra MacMann Berg. Coachsamtalerne finder sted hos MacMann Berg og styrker deltagernes egen læring om coaching og implementering af en coachende lederadfærd i egen ledelsespraksis. Som minimum gennemføres der én afklarende samtale mellem deltager og underviser fra MacMann Berg. Derudover forventes det, at deltagerne afsætter tid mellem de enkelte moduler til læsning af litteratur og praktisk træning (minimum 6 træningssamtaler).

Uddannelsen foregår på højt niveau og er adgangsgivende til MacMann Bergs kompetencegivende lederuddannelse. Undervisningen gennemføres som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og træning.

Læs mere om uddannelsens indhold i uddannelsesbeskrivelsen.