Ledelse af skolereformen i praksis (internt forløb)

Børn med en bog
Uddannelsen, der hjælper jer som lederteam til at løse jeres udfordringer med at udforme en ny skole

En fokuseret og afklaret skoleledelse er afgørende for at få succes med den nye skolereform. Lærernes ressourcer skal bringes i spil, og pædagogerne og andre faggrupper skal involveres i skabelsen af den nye skole.

Det kræver, at strategierne for skolen kan oversættes og omsættes til handlinger for at skabe de ønskede resultater.

Den danske folkeskole står over for et paradigmeskifte med den nye folkeskolereform og lærernes nye arbejdstidsregler. Det kalder på nytænkning og redefinering af den hidtidige opgaveløsning. Skal folkeskolen komme succesfuldt og styrket igennem ændringerne, kræver det, at skolens ledelse kan håndtere komplekse kulturelle forandringer og organisatoriske processer med mange interessenter. Vi har uddannelsen, der klæder jer på som lederteam til at håndtere det forestående paradigmeskifte i skolen.

Formål, udbytte og effekt

Målet er, at I som lederteam bliver i stand til professionelt at kunne lede og håndtere de komplekse kulturelle forandringer den nye skolereform og de nye arbejdstidsregler fører med sig.

Det gør vi ved at:

  • Kvalificere jeres lederteam til at kunne ombryde og omforme den eksisterende kultur og skabe en ny kultur, der understøtter den fremtidige opgaveløsning og den interne trivsel.
  • Træne jer i at arbejde med kommunikation og strategiprocesser, så I kan afdække jeres skoles forandringskapacitet og sætte medarbejdernes ressourcer og potentialer maksimalt i spil i forhold til de opgaver, de og skolen står overfor.
  • Med udgangspunkt i skolens strategi og nye udfordringer, bliver I i lederteamet inviteret til at udforme personlige læringsmål for træne det, I hver især med fordel kan blive dygtigere til.
  • Træne jer i at arbejde med strategisk systemiske analyse- og arbejdsredskaber og på denne måde gøre mission, vision og strategi til centrale og aktive begreber i jeres skoles hverdag.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet lederteam på skoler, og derfor er det vigtigt at hele lederteamet deltager.

Bemærk: Denne uddannelse kræver, at en organisation eller skole kan samle mindst seks lederteams til et internt uddannelsesforløb. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan vi tilbyde vores åbne uddannelse for skoleledere.