Introduktion til systemisk tænkning

Et introduktionsforløb med fokus på refleksion, sprog og anerkendelse ud fra en systemisk vinkel.

I de senere år er interessen for de systemisk tænkning vundet frem inden for ledelse og organisationsudvikling, hvilket skyldes en stigende erkendelse af, at ingen medarbejder eller leder kan udvikle sig uafhængigt af kollegaer og samarbejds-partnere. Det er derfor en vigtig opgave for organisationens ledelse at arbejde med den kommunikation, der binder de mange parter sammen, og som understøtter de opgaver, der skal løses og de mål, der skal nåes.

Download den fulde beskrivelse af forløbet som PDF

Introduktion til systemisk tænkning

Formål

Formålet med MacMann Bergs introduktion til systemisk tænkning er at give deltagerne en introduktion til de grundlæggende teoretiske tilgange til systemteorien i relation til ledelse og organisationsudvikling. Desuden er formålet med forløbet at introducere og træne en række systemiske arbejdsmetoder, der skal kvalificere deltagerne til at arbejde med anerkendende refleksionsprocesser i deres egen praksis.

Målgruppe

Introduktionsforløbet kan rekvireres som internt forløb og er målrettet ledere, kommende ledere og tillidsrepræsentanter, men kan også med fordel gennemføres af mellemledere og medarbejdere i organisationer, hvor ledelsen har valgt at arbejde ud fra en systemisk vinkel.

Introduktionsforløbets indhold

Introduktionsforløbet gennemføres som et intensivt kursus på 3 sammenhængende dage. Der arbejdes dagligt fra kl. 9.00-18.00.

Den anerkendende og værdsættende tilgang til at arbejde med udviklingsprocesser i organisationer – Appreciative Inquiry (AI) – vil danne den holdningsmæssige grundtone i hele forløbet. AI vil blive gennemgået og undersøgt, så den efterfølgende kan indpasses i den øvrige systemiske teori og praksis.

Forløbet vil blive gennemført som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktisk træning af en række elementer fra den systemiske værktøjskasse. Et væsentligt sigte med forløbet er, at deltagerne kommer til at arbejde i forhold til deres egen praksis. Deltagerne vil opøve konkrete praktiske færdigheder via en lang række praktiske systemisk-anerkendende arbejdsmetoder, støttet af underviseren og holdets øvrige deltagere.

Introduktionsforløbet kan indholdsmæssigt justeres, så det passer til forskellige målgrupper.