Fra sygefravær til nærvær

Fra sygefravær til nærvær – forebyggelse og nedbringelse af sygefravær. To organisationer side om side - umiddelbart med samme udgangspunkt, men med helt forskellig sygefraværsstatistik. Hvorfor har én organisation næsten ingen sygefravær, hvorimod organisationen ved siden af er plaget af meget højt sygefravær? Hvad gør forskellen?

I MacMann Berg tror vi ikke på, at influenzaen banker hårdere på den ene organisations dør end på den andens. Vi tror derimod på, at et lavt sygefravær starter med god ledelse og evnen til som leder at skabe arbejdspladser og arbejdsmiljø, som er livgivende at være en del af. Derfor går MacMann Bergs vej til nedbringelse af sygefravær gennem en målrettet og specialdesignet lederuddannelse med fokus på lederen som kulturskaber.

Den specialdesignede uddannelse tilpasses, så den matcher en eller flere organisationers behov og den målgruppe af ledere og eventuelt medarbejdere, som skal deltage i forløbet. Det er en uddannelse, hvor teori og praksis går hånd i hånd med refleksivitet som omdrejningspunkt i hele forløbet og med en tydelig ambition om at igangsætte en udviklings- og dannelsesproces, der fører frem til organisatorisk merværdi og høj trivsel. Uddannelsen tager udgangspunkt i en systemisk teori og praksis.

Uddannelsen giver med mindst 12 uddannelsesdage adgang til MacMann Bergs Certificateuddannelse.

Download et eksempel på, hvordan en specialdesignet uddannelse i forebyggelse og nedbringelse af sygefravær kan se ud:

Uddannelsesbeskrivelse for specialdesignet sygefraværsuddannelse (PDF)

Kontakt os for pris, nærmere information om uddannelsen og/eller for at
få en snak med underviserne.

Formål

Formålet med uddannelsen er at højne fremmødet, kvaliteten i arbejdet og den generelle trivsel i hverdagen blandt medarbejderne og mellem ledere, medarbejdere og kunder/brugere/borgere.

Med uddannelsen ønsker MacMann Berg at invitere dig som leder ind i en dannelsesproces, hvor du får mulighed for at arbejde med dit personlige lederskab og din egen ledelsesstil og relatere den til forebyggelse og nedbringelse af sygefravær.

Målgruppe

Uddannelsen specialdesignes og målrettes ledere, ledende medarbejdere, konsulenter, teamkoordinatorer, større grupper af medarbejdere eller hele organisationer. Forløbet bliver opbygget og organiseret efter aftale med den eller de rekvirerende organisationer for optimal organisatorisk effekt.

Uddannelsens indhold

Den specialdesignede sygefraværsuddannelse designes og gennemføres efter nærmere aftale med rekvirenten. Hos MacMann Berg har vi gode erfaringer med en model bestående af 5 x 2 dages undervisningsmoduler med 4 enkeltdage imellem modulerne, hvor deltagerne arbejder i læringsgrupper med egne projekter og teoretisk fordybelse samt “drøvtygning” og forståelse.

Forløbet gennemføres ofte med en fordeling på ca. 1/3 systemisk teori og 2/3 øvelser i metoder/værktøjer. De teoretiske elementer vil være oplæg om systemiske grundteorier, læsning af litteratur og drøftelser af litteratur på holdet og i læringsgrupperne. Den praktiske del vil bestå af oplæg, hvor underviserne vil præsentere konkrete værktøjer og individuel og gruppebaseret træning i forskellige individuelle interview-, konsultations- og dialogformer for grupper.

Et væsentligt sigte med uddannelsen er, at deltagerne kommer til at arbejde i forhold til egne udviklingsprojekter og ledelsespraksis.

Uddannelsesmodulernes indhold kan tilpasses organisationens ønsker og behov. Hvis det ønskes, at den specialdesignede sygefraværsuddannelse senere skal kunne give adgang til MacMann Bergs kompetencegivende suppleringsuddannelse, vil det dog kræve, at uddannelsen har et omfang på mindst 5 x 2 dage plus 4 netværksdage.

Læs mere om uddannelsens indhold i uddannelsesbeskrivelsen. (pdf)