Anvendelse af test i et systemisk perspektiv

Brugen af test har vundet stor udbredelse de senere år, og det samme har den systemiske tænkning inden for ledelses- og organisationsteori. Men kan test og systemisk tænkning kombineres? Og kan der opnås merværdi ved at se på test med afsæt i den systemiske tænkning?

Test kan være med til at give os et sprog og en bevidsthed om en række mulige positioner, vi som ledere, medarbejdere eller organisationer med fordel en gang imellem kan indtage. Derudover kan tests bidrage med et sprog til at beskrive og arbejde med forskelligheder på en konstruktiv og fremadrettet måde.

Med udgangspunkt i både JTI (Jungs Type Index) og systemisk tænkning kommer vi med bud på, hvilke muligheder en kobling og kombination af disse to tænkninger giver, og hvad det tilfører organisationen set ud fra et ledelses- og organisatorisk perspektiv.

 

Udbytte

På kurset bliver deltagerne introduceret til, hvordan de kan forstå og arbejde med tests i et systemisk anerkendende perspektiv. Vi vil blandt andet arbejde med:

  • At se på test og dele vores egne erfaringer med test i et systemisk anerkendende perspektiv
  • At afprøve forskellige arbejdsformer i praksis (med afsæt i JTI)
  • Hvordan det systemiske arbejde med tests kan implementeres i forskellige organisatoriske kontekster, for eksempel:
    – Ansættelsessamtaler
    – Udviklingssamtaler (individuelt eller i team)
    – Etablering og udvikling af team

Målgruppe

Kurset henvender sig til både ledere og konsulenter, der anvender test i deres arbejde, og som gerne vil videreudvikle og kvalificere arbejdet med test yderligere.

Varighed og sted

Kurset kan rekvireres som internt forløb i din organisation, forening, ledergruppe eller netværk.