Ansættelsessamtalen som strategisk ledelsesredskab

Èn af de vigtigste beslutninger i organisationer er ansættelsen af organisationens nye medarbejdere – og ledere. Udfordringen er på relativt kort tid at få et tilstrækkeligt indgående kendskab til ansøgerne til at kunne foretage en kvalificeret bedømmelse.

Løsningen på dette er ofte at anvende eksterne – for det meste dyre –professionelle til at varetage væsentlige dele af rekrutteringsarbejdet. Dette kan i mange tilfælde være hensigtsmæssigt – men! Der er stadig mange muligheder for, at den enkelte organisation kan professionalisere de interne processer i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Den systemiske ”værktøjskasse” giver en række muligheder, som kan være med til at kvalificere ansættelsessamtalens form og indhold – både når det gælder forberedelse, gennemførelse og opfølgning af ansættelsessamtalen.

Inspirationen hentes fra de mange forskellige systemiske interview- og samtaleformer, der sigter mod at skabe både afklaring og udvikling.

Udbytte

På kurset bliver deltagerne introduceret til en række samtaleværktøjer målrettet ansættelsessamtalen. Vi vil blandt andet arbejde med:

  • At kvalificere deltagerne – det vil sige både jobansøgeren og ansættelsesudvalget – før ansættelsessamtalen
  • Hvordan selve samtalen kan organiseres og gennemføres ud fra en systemisk anerkendende tilgang
  • At introducere deltagerne til en række konkrete samtaleformer
  • At afprøve relevante samtaleformer i praksis
  • At dele vores egne erfaringer med refleksive ansættelsessamtaler fra egen og andre organisationer

Målgruppe

Kurset henvender sig til både ledere og medarbejdere, der deltager i ansættelsessamtaler.

Varighed og sted

Kurset kan rekvireres som internt forløb i din organisation, forening, ledergruppe eller netværk og skræddersys, så det kvalificerer organisationens igangværende strategiproces.