Øvrige uddannelser

MacMann Berg tilbyder også andre uddannelser inden for kommunikation, ledelse og organisationsudvikling. Virksomheder/organisationer, foreninger, ledergrupper eller netværk kan rekvirere alle vores uddannelser som interne, skræddersyede forløb.

Har du forslag til andre uddannelser end dem, der er nævnt her på siden, eller ønsker du yderligere information om den enkelte uddannelse, er du altid meget velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak med en af vores konsulenter om vores øvrige uddannelser og om din virksomheds ønsker og behov.

Strategisk ledelse i systemisk perspektiv
At kunne skabe en sammenhæng mellem organisationens strategier og handlinger i den daglige opgaveløsning er en af de mest centrale organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Det strategiske arbejde handler om at reducere kompleksitet og samtidig skabe en fortælling om organisationen, som den enkelte medarbejder kan se sig selv som en del af. Systemisk tænkning tilbyder et begrebsapparat til at forstå organisatorisk kompleksitet og dermed grundlaget for at arbejde refleksivt med forandrings- og strategiprocesser.

Ansættelsessamtalen som strategisk ledelsesredskab
Én af de vigtigste beslutninger i organisationer er ansættelsen af nye medarbejdere – og ledere. Udfordringen er på relativt kort tid at få et tilstrækkeligt indgående kendskab til ansøgerne til at kunne foretage en kvalificeret bedømmelse. Den systemiske “værktøjskasse” giver en række muligheder, som kan være med til at kvalificere ansættelsessamtalens form og indhold – både når det gælder forberedelse, gennemførelse og opfølgning af ansættelsessamtalen.

Anvendelse af test i et systemisk perspektiv – JTI som eksempel
Brugen af test har vundet stor udbredelse de senere år, og det samme har den systemiske tænkning inden for ledelses- og organisationsteori. Men kan test og systemisk tænkning kombineres? Og kan der opnås merværdi ved at se på test med afsæt i den systemiske tænkning?

Med udgangspunkt i både JTI (Jungs Type Index) og systemisk tænkning kommer vi med bud på, hvilke muligheder en kobling og kombination af disse to tænkninger giver, og hvad det tilfører organisationen set ud fra et ledelses- og organisatorisk perspektiv.

Kommunikation og konflikthåndtering
På dette forløb vil du få indsigt og træning i at analysere kommunikationsmønstre på en sådan måde, at potentielle konflikter kan forebygges og igangværende konflikter opløses. Du får en endnu bedre forståelse af, hvordan anerkendende kommunikation, kontekstforståelse og systemiske analyseredskaber kan bidrage til at håndtere forskelligheder og modsætninger på en enkel, klar og fremadrettet måde.

Introduktion til systemisk tænkning
På dette forløb får du en introduktion til de grundlæggende teoretiske tilgange i systemteorien i relation til ledelse og organisationsudvikling. Desuden bliver du introduceret til og får træning i en række systemiske arbejdsmetoder, der kvalificerer dig til at arbejde med anerkendende refleksionsprocesser i din egen praksis.

 

Kursusdeltagere