Fiskerpiger i Malawi

I årene 2008-2013 støttede MacMann Berg aktivt et af Folkekirkens Nødhjælps projekter i Afrika. Konkret støttede MacMann Berg fiskerpigerne ved Malawi.

Helt konkret valgte vi at støtte et projekt, der hjalp unge fiskerpiger i Malawi til at komme ud af prostitution og den dermed forbundne risiko for HIV-smitte. Projektet fokuserede på at give pigerne mulighed for et liv med adgang til skolegang, uddannelse og indkomstskabende aktiviteter samt mere ligestilling i samfundet.

Projektet er gået så godt, at pigerne nu praktisk talt kan klare sig selv. Derfor har vi efter anbefaling fra Folkekirkens Nødhjælp valgt at støtte andre projekter fra og med 2014.

Du kan læse den fulde projektbeskrivelse om fiskerpigerne i Malawi her.

Mere om det valgte projekt: Hjælp til unge fiskerpiger ved Malawisøen

På grund af fattigdom sælger piger og unge kvinder (mellem 15-30 år) ved Malawisøen sig selv for fisk for at tjene til forsørgelsen af deres familier. Fisken videresælges derefter i landsbyerne og i oplandet. Dette er blevet en livsstil i området, fordi fiskerpigerne per tradition rangerer lavt i samfundet. Men ved at prostituere sig udsætter pigerne sig selv for stor HIV/AIDS-smittefare, og samtidig dropper de ofte tidligt ud af skolesystemet på grund af bl.a. tidlig graviditet og for at passe mindre søskende. Konsekvenserne for fiskerpigerne er flere: Kulturelt, socialt, økonomisk og uddannelsesmæssigt er de undertrykte, og de har færre rettigheder end drenge og mænd.

For at komme undertrykkelsen og prostitutionen til livs har Folkekirkens Nødhjælp sat ind på flere områder: Sammen med SWAM (Society for Women and Aids in Malawi) kører de bl.a. et massivt oplysningsarbejde i området rettet dels mod fiskerpigerne selv og deres familier, dels mod fiskerne/mændene i lokalsamfundet og dels mod de lokale landsbyhøvdinge og religiøse ledere. Målet med oplysningsprojektets er, at fiskerpigerne skal opnå større selvværd, mere ligestilling og bedre rettigheder i samfundet. Fokus er på AIDS-oplysning, generel oplysning om pigers og kvinders rettigheder og ligestilling i samfundet samt på at få fiskerpigerne tilbage på skolebænken og senere ind i uddannelsessystemet.

Endvidere bliver pigerne tilbudt at indgå i indkomstskabende aktiviteter som f.eks. bagerier, dyrkning af køkkenhaver, syning, husdyrhold og små butikker, så de kan blive økonomisk uafhængige og samtidig bliver i stand til at bidrage til deres familiers opretholdelse.

Hvorfor støttede MacMann Berg netop dette projekt?

Når vi i MacMann Berg valgte at støtte netop dette projekt, hænger det nøje sammen med, at projektet og dets overordnede mål var/er i god overensstemmelse med vores holdninger og værdier. Det handler i høj grad om at skabe bedre sociale verdener, ligesom det indeholder væsentlige aspekter af respekt for og anerkendelse af andre mennesker. Samtidig så vi projektet som værende bæredygtigt på grund af dets fokus på hjælp til selvhjælp og dermed på de langsigtede perspektiver.
Vi har i de 5 år støttet projektet med i alt 360.000 kr.