FNs Global Compact

MacMann Berg har tilsluttet sig FNs Global Compact, som er en sammenslutning for organisationer og virksomheder der arbejder for at udbrede kendskabet til og efterleve et samfundsmæssigt ansvar.

FNs Global Compacts 10 principper er:

Menneskerettigheder

1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede
menneskerettigheder og
2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
6. eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 

“Som en del af partnerskabet med FN Global Compact laver MacMann Berg hvert år en såkaldt “Communication on Progress”. Du finder den seneste version på www.unglobalcompact.org ”

 

Global Compact - FN