Ansvarlighed

Ansvarlighed og engagement ser vi i MacMann Berg som en naturlig konsekvens af den systemiske og socialkonstruktionistiske tænkning omsat til daglig handling. Derfor har vi besluttet at følge FN’s anbefaling om, at verdens lande donerer 1 % af nationalproduktet til bistand til 3. verdens lande.

Ansvarlighed og engagement er for MacMann Berg en naturlig konsekvens af den systemiske og socialkonstruktionistiske tænkning omsat til daglig handling. I MacMann Berg er vi optaget af at skabe gode rammer for det gode liv og arbejdsliv i en virksomhed, der hænger sammen økonomisk og fagligt, og som lever op til ambitionen om at være førende inden for systemisk ledelses- og organisations udvikling. Vi tilstræber i høj grad selv at efterleve den faglighed, som vi tilbyder vores kunder: At fokusere på det, der skaber merværdi for vores kunder, virksomheden og for os som medarbejdere.

Vi må forholde os til, at det vi gør – og det vi ikke gør – har en betydning for det system af relationer, som vi er en del af. Vores fokus på medansvar for egen arbejdslivs- og livskvalitet er således mere end et teoretisk fundament.

MacMann Berg arbejder ud fra en systemisk anerkendende teori og praksis med en ambition om at være med til at skabe en mere bæredygtig verden gennem bedre ledelse og bedre sociale verdener at leve i.

Som konsekvens af denne tænkning følger vi FN’s anbefaling til verdenens lande om at donere 1 % af vores bruttoomsætning til bistand til 3. verdens lande. Du kan læse mere om FN’s verdensmål her.

Vores fokus i donationerne vil være projekter, der tager hånd om menneskers mulighed for at skabe forsørgelse for sig selv, deres familier og de samfund, som de lever i. Kan vi være med til at fremme gode arbejdspladser, der skaber fundament for liv, håb og glæde, er pengene givet godt ud.

Vi håber, at du som kunde og samarbejdspartner kan se fornuften i denne beslutning – og måske endda bruge den som inspiration?

For yderligere information om, hvordan MacMann Berg forholder sig til det sociale ansvar i dagligdagen, er du velkommen til at kontakte os.

I menuens underpunkter kan du se, hvad vi støtter.