Samarbejdspartnere

MacMann Berg har en række strategiske samarbejdspartnere inden for ledelse- og organistaionsudvikling baseret på en systemisk og anerkendende tilgang. Sammen med vores samarbejdspartnere udvikler vi ny teori og praksis, som kan skabe merværdi for dig som kunde. Vi inviterer internationale samarbejdspartnere til Danmark som oplægsholdere eller underviser sammen med dem på vores systemiske uddannelser. Ligesom vi i vores daglige arbejde udvikler nye metoder og modeller for mere effektfuld ledelse sammen med vores danske og internationale samarbejdspartnere.

 

Joint Action Analytics 
Joint Action Analytics hjælper offentlige organisationer og virksomheder med at skabe forudsætningerne for at løse deres mest komplekse tværgående udfordringer og opgaver. De har udviklet en metode at få evidensbaseret data på den tværgående ledelses- og samarbejdskvalitet, som anviser, hvor samarbejdet bør forbedres. Deres data kommer blandt andet fra målinger af relationel kapacitet og relationel ledelse. Relationel kapacitet er evnen til at skabe produktive samarbejdsrelationer omkring komplekse og dynamiske tværfaglige og tværorganisatoriske opgaver, når og hvor behovet opstår.

Mindspace

Forlaget Mindspace er et dansk fagbogsforlag, der udgiver praksisrettede kvalitetsbøger inden for psykologi, filosofi og pædagogik til professionelle og studerende. Forlaget udgiver især bøger inden for blandt andet systemisk tænkning og praksis, socialkonstruktionisme og AI – Appreciative Inquiry. Vi samarbejder med Mindspace om bidrag til tidsskriftet Relationel Praksis og er desuden i en løbende dialog om udgivelse af udenlandske bøger på dansk.

Dansk Psykologisk Forlag

Dansk Psykologisk Forlag har udgivet MacMann Bergs to seneste bøger Systemisk Ledelse – den refleksive partner og Strategisk Relationel Ledelse – Systemisk ledelse af effektulde forandringer. Forlaget udgiver desuden en lang række bøger fra nogle af de originale bidragydere, herunder Kenneth Gergen og Barnett Pearce.

The Taos Institute

Funderet i de socialkonstruktionistiske teorier og idéer er The Taos Institute blevet stiftet i 1991 af Kenneth Gergen og en række ligesindede. Instituttet er et fællesskab af undervisere, teoretikere og praktikere, der er optaget af de sociale processer, som er essentielle for konstruktionen af mening, viden og menneskelig værdi. Herunder Gervase Bushe, Frank Barrett og David Cooperrider.

Taos Institute arbejder på at nå deres mål om at udforske, udvide og udbrede idéer og praksis, der kan fremme kreative, anerkendende og samskabende processer bl.a. gennem konferencer, workshops, publikationer, nyhedsbreve og et Phd. program. Thomas Johansen og MacMann Berg er blevet inviteret til at indgå i dialogen og være med til at dele og udvikle praksis og visioner for fællesskabet som “Associate of The Taos Institute”.