SamarbejdspartnereI ambitionen om fortsat at være nytænkende og dagsordensættende inden for ledelse- og organisationsudvikling – ud fra en systemisk helhedstænkning har vi en vifte af stærke danske og internationale samarbejdspartnere, der supplerer os og sammen gør os endnu stærkere til at løfte vores formål om at bidrage til en mere bæredygtig verden gennem bedre ledelse.

Joint Action Analytics 
Joint Action Analytics hjælper offentlige organisationer og virksomheder med at skabe forudsætningerne for at løse deres mest komplekse tværgående udfordringer og opgaver. De har udviklet en metode at få evidensbaseret data på den tværgående ledelses- og samarbejdskvalitet, som anviser, hvor samarbejdet bør forbedres. Deres data kommer blandt andet fra målinger af relationel kapacitet og relationel ledelse. Relationel kapacitet er evnen til at skabe produktive samarbejdsrelationer omkring komplekse og dynamiske tværfaglige og tværorganisatoriske opgaver, når og hvor behovet opstår.

Dansk Psykologisk Forlag

Dansk Psykologisk Forlag har udgivet MacMann Bergs tre seneste bøger Systemisk Ledelse – den refleksive partnerStrategisk Relationel Ledelse – Systemisk ledelse af effektulde forandringer og Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling – en praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål. Forlaget udgiver desuden en lang række bøger fra nogle af de originale bidragydere til den systemiske tænkning, herunder Kenneth Gergen og Barnett Pearce.

The Taos Institute

Et internationalt netværk af forskere og praktikere som udvikler og arbejder med systemiske og socialkonstruktionistiske teorier og praksisser. The Taos Institute blevet stiftet i 1991 af Kenneth Gergen, amerikansk psykolog og grundlæggeren af socialkonstruktionismen, og en række ligesindede og førende forskere som Gervase Bushe, Frank Barrett og David Cooperrider.

Formålet med Taos Institute er at udforske, udvide og udbrede idéer og praksis, der kan fremme kreative, anerkendende og samskabende processer blandt andet gennem konferencer, workshops, publikationer, nyhedsbreve og et Phd-program. Thomas Johansen og Thomas Specht er blevet inviteret til at være en del af dette globale netværk og derigennem være med til at dele og udvikle ny praksis og visioner for fællesskabet som ‘Associate of The Taos Institute’.