Om systemisk ledelse

Hvad er din organisation eller virksomhed sat i verden for? Hvad er jeres helt primære opgave? Hvad er I ansat til at skabe? Hvad vil I gerne være kendt for om et år? Hvad er god ledelse hos jer – set fra bestyrelsen, fra medarbejderne og fra kunderne?

God ledelse skaber attraktive fremtidsbilleder

For MacMann Berg handler god ledelse om at skabe klare og attraktive billeder af den fremtid, som organisationen er på vej til, så flest mulige kan koble sig på visionen og retningen. Samtidig må det være klart, hvad der er til forhandling, og hvad der ikke er til forhandling. Vi ser en dygtig leder som én, der er bevidst om sin egen position som sprog- og kulturskaber, og som forstår at bruge denne position på en opgavefokuseret, fremadrettet og inviterende måde, der medvirker til at frigøre medarbejdernes potentialer og kompetencer til at skabe organisatorisk værdi og vækst.

Det handler om at lede og lede efter

I vores forståelse er en professionel leder anerkendende, nysgerrig og refleksiv i ord og i handling. Den professionelle leders ledelsesmetode bygger på en høj etik kombineret med en evne til at kunne sige det, der er vigtigt, på en anerkendende måde. Det samme gør sig gældende for den dygtige medarbejder. På den måde er lederskab og medarbejderskab to sider af samme sag. Lederen må lede – og lede efter hensigtsmæssige handlinger sammen med andre.

Nye tanker – en forudsætning for nye muligheder og resultater

At være leder af, og medarbejder i, morgendagens organisationer og virksomheder stiller helt nye krav og må derfor baseres på nye mentale modeller og tankeværktøjer, der er i stand til at gribe og håndtere en stigende kompleksitet og forandringshastighed. Hos MacMann Berg ser vi den systemisk anerkendende tilgang som et kvalificeret bud på en ny ledelsestænkning, der er i stand til at gribe og håndtere en stigende kompleksitet på en transparent og effektfuld måde til gavn for hele organisationen.

Sprog skaber virkelighed

Systemisk teori og praksis, som MacMann Bergs ledelsestænkning udspringer af, henter sin inspiration hos en bred vifte af teoretikere, forskere og praktikere inden for socialkonstruktionismen. Idéen om, at verden er en social konstruktion, binder de mange bidragydere sammen. Det er samtidig en tænkning, som bryder med mange hundrede års tro på, at vi kan analysere os frem til det sande og rigtige.

I praksis må vi opgive tanken om én endegyldig sandhed – eller om at lave om på andre. Spørgsmålet bliver i stedet, hvordan jeg kan ændre min egen kommunikation og handlinger, der vil påvirke de andre i de relationer, som jeg indgår i. Hvordan kan jeg få sagt det, jeg gerne vil sige, på en måde, så vi sammen kan komme videre med den opgave, som organisationen er sat i verden for? Og hvordan kan jeg fastholde nysgerrigheden over for det anderledes og lade det være en kilde til nye tanker – og dermed nye handlemuligheder og praksisser?

Mere om systemisk ledelse