Thomas Specht

Thomas Specht Stilling: Partner, chefkonsulent, Cand.mag. postgrad. dipl.
Direkte: +45 8676 1344
Mobil: +45 2290 2170
Email: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAAD1GI0BZCKVCiJ5RJRMtWbYUlrCvUREVOQ&authType=NAME_SEARCH&authToken=qTq8&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A16062605%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1444641668108%2Ctas%3Athomas%20

Partner, chefkonsulent, Cand.mag. postgrad. dipl.

Thomas fungerer som fast underviser på MacMann Bergs systemiske leder- og konsulentuddannelser og på uddannelsen i Strategisk Relationel Ledelse. Thomas er uddannet cand.mag i filosofi fra Aarhus Universitet med speciale i værditeori og etik og har derudover en post graduate diploma grad i Systemic Leadership and Organisation Studies samt cand. merc.-fag i ledelse af forandringer.

Som chefkonsulent i MacMann Berg har Thomas stor erfaring med håndtering af organisatoriske, ledelsesmæssige og strategisk faglige udfordringer på alle niveauer i offentlige og private organisationer. I MacMann Berg beskæftiger han sig hovedsageligt med forandrings- og fusionsprocesser, strategiudvikling, Business Model Innovation, teamudvikling, udvikling af relationel koordination og social kapital, konfliktopløsning og feedback, værdiskabende møder og professionelle samtaler.

Thomas er især optaget af hvordan gentænkning og udvikling af professionel identitet ofte er grundforudsætning for ejerskab i forandringsprocesser. Han hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle deres ”eksistentielle forandringskapacitet” koblet til kerneopgaven og værdiskabelse for kunden/borgeren.

Som MacMann Bergs egen ”husfilosof” er Thomas kendetegnet ved sin eftertænksomhed, sin humor og sit store engagement. Han formår at koble et højt abstraktionsniveau med mere jordnære processer, der gør en forskel i den organisatoriske virkelighed.

Thomas er forfatter af blandt andet følgende artikler:

  • Den Ledelsesetiske Beslutningsmodel (2014), udgivet i tidsskriftet detpostmoderneledelsesliv.dk
  • Socialkonstruktionisme (2011) Teoretisk delkapitel i Systemisk Ledelse – teori og praksis, red. Molly-Søholm, Stegeager og Willert, Samfundslitteratur, 2011
  • Positional Reflexivity (efterår 2009), Erhvervspsykologisk Tidsskrift, no. 3, 2009
  • Corporate Ethical Scorekeeping (2009) AI Practitioner, International Journal of Appreciative Inquiry
  • Forskydning af mentale modeller – om fusioners betydninger og konsekvenser (2006), Digmann og Mårup (Red.), DJØF’s Forlag

Find Thomas Specht på LinkedIn