Thomas Specht

Thomas Specht Stilling: Direktør, partner, chefkonsulent, og Cand.mag. postgrad. dipl.
Direkte: +45 86 76 13 44
Mobil: +45 22 90 21 70
Email: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAAD1GI0BZCKVCiJ5RJRMtWbYUlrCvUREVOQ&authType=NAME_SEARCH&authToken=qTq8&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A16062605%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1444641668108%2Ctas%3Athomas%20

Direktør, partner, chefkonsulent og Cand.mag. postgrad. dipl.

Ledelse er for vigtigt til kun at blive bedrevet af ledere. Og fremtiden kalder på god ledelse. Thomas brænder for at udvikle bidragskulturer og understøtte ledelse, ansvarlighed og etisk omtanke på alle niveauer i den organisatoriske opgaveløsning. Han er mangeårig fast underviser på MacMann Bergs systemiske leder- og konsulentuddannelser og er medudvikler og underviser på uddannelsen, Bæredygtig Organisations- og Forretningsudvikling. Thomas er uddannet magister i filosofi fra Aarhus Universitet med speciale i værditeori og etik og har derudover en post graduate diploma grad i Systemic Leadership and Organisation Studies samt cand. merc.-fag i ledelse af forandringer.

Som chefkonsulent i MacMann Berg har Thomas stor erfaring med håndtering af organisatoriske, ledelsesmæssige og strategisk faglige udfordringer på alle niveauer i offentlige og private virksomheder. Som konsulent beskæftiger han sig hovedsageligt med at fremme organisatorisk bæredygtighed koblet til især forandrings- og fusionsprocesser, strategi-, forretnings- og kompetenceudvikling. Han har mange års erfaring med design og gennemførelse af udviklingsprocesser i leder- og medarbejdergrupper og udvikler sammen med sine kunder løbende nye koncepter, proces- og samtaleformer til at skabe værdi i den professionelle opgaveløsning tæt på kunden eller slutbrugeren.

Han hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle deres professionelle selvforståelse, dømme- og handlekraft og han træner ledere og medarbejdere i erkendelses-, tanke- og handleværktøjer, der gør det muligt at skabe mening, navigere og samarbejde i en ofte kompleks verden. En verden, hvor krav til løsning af kerneopgave og værditilbud sjældent er entydige, men kalder på tværgående koordination og udviklingsfokus, og hvor beslutninger træffes i en balance mellem ofte modsætningsfyldte hensyn.

Med sin filosofiske baggrund er Thomas kendetegnet ved sin eftertænksomhed, sin humor og sit store engagement. Han holder af at udfordre gældende antagelser og formår at koble et højt abstraktionsniveau med jordnære processer, der gør en forskel i den organisatoriske virkelighed.

Parallelt med undervisning og konsulentarbejdet er Thomas forfatter og medforfatter til adskillelige artikler og bøger om ledelse, organisations- og forretningsudvikling. Heraf er flere pensum på en bred vifte af diplom- og masteruddannelser.

Thomas er forfatter af blandt andet følgende bøger og artikler:

 • Johansen, Specht, Kleive (2020): Leadership for Sustainability – Powered by Questions. Published as paperback and e-book at Amazon.com
 • Specht, Johansen, Bonderup (2020): Med etikken på arbejde – hvordan vi kan stimulere til etisk omtanke i professionel praksis. Erhvervspsykologisk Tidsskrift. Under publicing, Autuum 2020.
 • Bæredygtig Organisations – og Forretningsudvikling – en praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål (2020) Johansen, Specht & Kleive, Dansk Psykologisk Forlag
 • Med etikken på arbejde – om at fremme etisk omtanke i professionel praksis (2020) Specht, Johansen og Bonderup, Erhvervspsykologisk Tidsskrift, no. 2, 2020
 • Socialkonstruktionisme (2020) Teoretisk delkapitel i Systemisk Ledelse – teori og praksis, red. Stegeager, Willert & Molly-Søholm, Samfundslitteratur (2020&2011)
 • Johansen, Thomas & Specht, Thomas (2020): Kunsten at stille kraftfulde spørgsmål – nøglen til produktive relationer og arbejdslyst. Publiceret i rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst, KRIFA, 2020.
 • Johansen & Specht (2020): Kloden kalder – hvem tager den? Expert column for sustainreport.dkhttps://sustainreport.dk/debat/spoergsmaal-orgnisatorisk-baeredygtighed/
 • Hornstrup, Carsten; Specht, Thomas; Johansen, Thomas; Loehr-Petersen, Jesper; Gjengedal Madsen, Jørgen (2018): Systemisk ledelse – den refleksive praktiker. Dansk Psykologisk Forlag. 2. udgave gennemskrevet med nye kapitler, referencer og modeller.
 • Den Ledelsesetiske Beslutningsmodel (2014), udgivet i tidsskriftet Relationel Praksis, vol. 2
 • Den Ledelsesetiske Beslutningsmodel (2014), udgivet i tidsskriftet detpostmoderneledelsesliv.dk
 • Positional Reflexivity (efterår 2009), Erhvervspsykologisk Tidsskrift, no. 3, 2009
 • Corporate Ethical Scorekeeping (2009) AI Practitioner, International Journal of Appreciative Inquiry
 • Forskydning af mentale modeller – om fusioners betydninger og konsekvenser (2006), Digmann og Mårup (Red.), DJØF’s Forlag

Thomas er derudover certificeret i MPI (Management of Paradox Indicator) og i Relationel Kapacitet. Relationel Kapacitet er et elektronisk analyseværktøj til at måle kvaliteten af tværgående samarbejde.