Thomas Johansen

Thomas Johansen Stilling: Direktør, partner, chefkonsulent og uddannelsesansvarlig i MacMann Berg
Direkte: +45 8676 1344
Mobil: +45 2081 0874
Email: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAAC-NIQBga5XmnBpuujYPbXhx4BvIuFRFN0&authType=NAME_SEARCH&authToken=oJPK&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A12465284%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1444640932815%2Ctas%3Athomas%20jo

Direktør, partner, chefkonsulent og uddannelsesansvarlig i MacMann Berg

Thomas er optaget af at skabe livgivende udviklingsprocesser gennem bedre ledelse. Processer med tydelig retning, en insisterende involvering og et forpligtende følgeskab. Kombineret med modet til at forstyrre og udfordre eksisterende vaner og mønstre gennem spejlinger og spørgsmål.

På MacMann Bergs ‘Systemisk leder- og konsulentuddannelse’ og uddannelsen ‘Strategisk Relationel Ledelse’ er Thomas en stærk formidler og inspirator, hvor et stort teoretisk overblik bliver kombineret med en vedholdende ambition om, at processer og interventioner skal virke i praksis og skabe konkrete brugbare resultater.

Som mangeårig underviser på MacMann Bergs uddannelser er Thomas optaget af at bygge bro mellem mennesker og organisationens formål med processer, der skaber værdi og virker i praksis. Denne ambition har sideløbende resulteret i en lang række artikler og bøger om ledelse, som anvendes på diplom- og masteruddannelser.

En passion for at tænke på tværs af traditioner, faglige discipliner og praksisser har ført til usædvanlige samarbejder mellem kunst, forskning og ledelse. Samt en erfaring med at kunne udvikle ledelse og organisatoriske processer i mange forskellige brancher. Fra byggepladser til skoler og forskningsinstitutioner. Altsammen med et insisterende fokus på opgaven vi skal løse og den værdi vi skal skabe.

Thomas har tidligere arbejdet som konsulent, landslejrchef og generalsekretær i FDF. Og som forskningsmedarbejder på Learning Lab Denmark, en aktionsforskningsbaseret forskningsenhed under Danmarks Pædagogiske Universitet – i dag Aarhus Universitet. Thomas har på den måde oparbejdet en bred praksiserfaring og teoretisk tyngde, som kombineret med humor og processkarphed gør en forskel i praksis.

Thomas er uddannet cand.pæd. i almen pædagogik kombineret med en mastergrad i systemisk ledelse og organisationsudvikling fra University of Bedfordshire i England. Suppleret med en række kurser og certificering i MPI – paradoksledelse.

Find Thomas Johansen på LinkedIn og Twitter

Thomas er forfatter eller medforfatter til følgende bøger og artikler:

 • Hornstrup, Carsten; Specht, Thomas; Johansen, Thomas; Loehr-Petersen, Jesper; Gjengedal Madsen, Jørgen (2018): Systemisk ledelse – den refleksive praktiker. Dansk Psykologisk Forlag. 2. udgave gennemskrevet med nye kapitler, referencer og modeller.
 • Johansen, Thomas (2016): Ledelse i tæt tåge og ukendt terræn. Artikel om ledelse og strategiprocesser i en kompleks og uforudsigelig verden.
 • Johansen, Thomas & Bisgaard, Ulrik (2014): Hvordan ville din virksomhed lyde, hvis den var et stykke musik. Artikel om ledelse og organisationsudvikling ud fra begreber som spontanitet og improvisation – inspireret af jazz metaforen og den amerikanske forsker og jazzmusiker, Frank Barrett. Publiseret på lederweb.dk
 • Johansen, Thomas (2013): Sådan undgår du faldgruberne ved anerkendende ledelse. Artikel om hvordan du undgår at glide i den anerkendende bananskræl med et ensidigt positivt fokus. Publiseret på lederweb.dk
 • Hornstrup, Carsten & Johansen, Thomas (2013): Strategisk relationel ledelse – systemisk ledelse af forandringer. Dansk Psykologisk Forlag. Bog som præsenterer en version 3.0 af en systemisk tænkning og praksis – her med et ledelsesstrategisk fokus på at ledelse forandringsprocesser mere effektfuldt.
 • Hornstrup, Loehr-Petersen, Gjengedal Madsen, Johansen and Vinther-Jensen (2012): Developing Relational Leadership: Resources for Developing Reflexive Organizational Practices. Published by Taos Institute Publications, USA.
 • Johansen, Thomas & Carsten Hornstrup (2012): Gør alle til strategiske bidragydere. Artikel publiceret i Personalechefen, december 2012. Publiceret på lederweb.dk
 • Johansen, Thomas & Bech Hansen, Pernille (2010): Bedre performance gennem refleksive og relationelle kompetencer. Publiceret i HR-guide, PID-Personalechefer i Danmark. Number 6, December 2010.
 • Hornstrup, Carsten & Johansen, Thomas (Guest Editors) (2009): Appreciative, Systemic and Constructionist ideas and practices at work in Denmark. Publiceret i AI-Practitioner – et internationalt tidsskrift om anerkendende teori i praksis. August 2009, Volume 11 Number 3.
 • Johansen, Thomas & Rask Camilla (2009): Reconstructing Relationships in a Danish Drug Rehabilitation Centre. Publiceret i The AI Practioner. Artikel i internationalt tidsskrift om anerkendende teori i praksis. Vol. 11, Number 3, 2009.
 • Hornstrup, Carsten & Thomas Johansen (2009): From Appreciative Inquiry to Inquring Appreciatively. Publiceret i The AI practitioner. Internationalt tidsskrift om anerkendende teori i praksis. Vol. 11, Number 3, 2009.
 • Johansen, Thomas & Hornstrup, Carsten (2008): Systemisk anerkendende ledelse – et nyt erkendelsesgrundlag for ledelsespraksis. Artikel published i Erhvervspsykologi, dansk tidsskrift for erhvervspsykologer.
 • Johansen, Thomas; Tomm, Karl and Hornstrup, Carsten (2008): Interventive Interviewing and Expanding Questioning. Artikel om en innovativ tredje generations udvikling af Tomms spørgsmålstyper. Skrevet og udviklet i samarbejde med Karl Tomm.
 • Johansen, Thomas (2008): Leading on the edge of an emerging future. Master of Science Dissertation. University of Bedfordshire, May 2008. Graded with Distinction.
 • Johansen, Thomas & Carsten Hornstrup (2008): Anerkendende ledelse. Artikel publiceret i tidsskriftet: Ledelse i dag. Om en videreudvikling af anerkendelsesbegrebet inspireret af den tyske filosof og samfundstænker, Axel Honneth.
 • Johansen, Thomas & Gjengedal Madsen, Jørgen (2006): Pædagogiske og organisatoriske stjernestunder – i lyset af en systemisk anerkendende teoriog praksis. Publiceret i tidsskriftet: Kognition & Pædagogik.
 • Johansen, Thomas & Gjengedal Madsen, Jørgen (2006): Ledelse af institutioner. Artikel publiceret i tidsskriftet: Institutionslederen. Om systemisk ledelse i en pædagogisk og institutionel kontekst.
 • Johansen, Thomas & Gjengedal Madsen, Jørgen (2006): Ledelse af skoler. Artikel publiceret i DAFOLO. Om systemisk ledelse i en folkeskolekontekst.
 • Hornstrup, Carsten; Johansen, Thomas; Loehr-Petersen, Jesper; Gjengedal Madsen, Jørgen; Vinter-Jensen, Allan (2005): Systemisk ledelse – den refleksive praktiker. Dansk Psykologisk Forlag. Grundbog om systemisk tænkning i teori og praksis for ledere, konsulenter og studerende.
 • Johansen, Thomas & Loehr-Petersen, Jesper (2005): Evaluering som strategisk ledelse og et redskab til organisatorisk udvikling. Artikel med et nyt bud på en fremadrettet evalueringstænkning. Publiceret på macmannberg.dk
 • Johansen, Thomas (2004): Ledelse af uddannelsesinstitutioner. Artikel publiceret i ‘Skolen i morgen’, et tidsskrift for skoleledere i Danmark.
 • Johansen, Thomas (2003): Evalueringsbølgen. Kronik i Information, oktober 2003. Om fraværet af kritik i en stadig mere dominerende evaluerings og dokumentationskultur.
 • Johansen, Thomas (2003): Organisatorisk læring I en skole kontekst. Artikel publiceret i ‘Skolen i morgen’, et tidsskrift for skoleledere i Danmark. Om skoleudvikling og ledelse i en social konstruktionistisk perspektiv – særligt inspireret af Gareth Morgans organisatoriske metaforer.
 • Johansen, Thomas (2003): Dannelse og læring I fremtidens skole. Kandidatafhandling fra Danmarks Pædagogiske Universititet. Vejleder professor Mads Hermansen. En afhandling om skoleudvikling, dannelse og læring i fremtidens skole.