Thomas Johansen

Thomas Johansen Stilling: Direktør, partner og chefkonsulent i MacMann Berg
Direkte: +45 86 76 13 44
Mobil: +45 20 81 08 74
Email: tjo@macmannberg.dk
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAAC-NIQBga5XmnBpuujYPbXhx4BvIuFRFN0&authType=NAME_SEARCH&authToken=oJPK&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A12465284%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1444640932815%2Ctas%3Athomas%20jo

Direktør, partner og chefkonsulent i MacMann Berg

Thomas har en passion for at skabe en mere bæredygtig verden gennem bedre ledelse. Organisatorisk bæredygtighed som mindset og praksis handler om at udvikle mere ansvarlige og resultatskabende virksomheder, organisationer, teams og ledergrupper.

Som leder, konsulent og facilitator vil Thomas insistere på at hjælpe ledelse til at skabe en tydelig retning i et balanceret og ansvarligt hensyn til omgivelserne og de mennesker, som organisationen består af. Kapacitetsopbygning, sammenhængende indsatser på tværs, involvering, nysgerrighed, træning, effekt og resultatskabelse for kunder eller borgere er nøgleord for den måde Thomas arbejder og samskaber på. Bæredygtighed og det at skabe en udviklende bidragskultur i organisationen er således både et stærkt mindset og guide for praksis med afgørende betydning for evnen til at skabe resultater .

Som underviser på MacMann Bergs uddannelser for nyere og meget erfarne ledere er Thomas en stærk formidler og inspirator, hvor et stort teoretisk overblik bliver kombineret med en vedholdende ambition om, at processer og interventioner skal virke i praksis og skabe konkrete brugbare resultater og værdi.

Parallelt med undervisning og konsulentarbejdet er Thomas forfatter og medforfatter til en lang række artikler og bøger om ledelse, organisations- og forretningsudvikling. Mange artikler og bøger er pensum på en bred vifte af diplom- og masteruddannelser.

Passionen for at arbejde på tværs af traditioner, faglige discipliner og praksisser har ført til usædvanlige samarbejder mellem kunst, forskning og ledelse, samt erfaringer med at udvikle og designe processer i mange forskellige brancher. Fra byggepladser til skoler og forskningsinstitutioner. Altsammen med et insisterende fokus på organisationens opgave.

Thomas har tidligere arbejdet som konsulent, landslejrchef og generalsekretær i FDF. Og som forskningsmedarbejder på Learning Lab Denmark, en aktionsforskningsbaseret forskningsenhed under Danmarks Pædagogiske Universitet – i dag Aarhus Universitet. Thomas har på den måde oparbejdet en bred praksiserfaring og teoretisk tyngde, som kombineret med humor og processkarphed gør en forskel i praksis.

Thomas er uddannet cand.pæd. i almen pædagogik fra Aarhus Universitet, og har en mastergrad i systemisk ledelse og organisationsudvikling fra University of Bedfordshire i England. Suppleret med en række kurser og certificering i f.eks. MPI – paradoksledelse.

Find Thomas Johansen på LinkedIn og Twitter

Thomas er forfatter eller medforfatter til følgende udvalgte bøger og artikler:

 • Johansen, Specht, Kleive (2020): Leadership for Sustainability – Powered by Questions. Published as paperback and e-book at Amazon.com
 • Specht, Johansen, Bonderup (2020): Med etikken på arbejde – hvordan vi kan stimulere til etisk omtanke i professionel praksis. Erhvervspsykologisk Tidsskrift. Under publicing, Autuum 2020.
 • Johansen, Thomas; Damsgaard, Eva; Bonderup, Thomas (2020): Spot, led og form kulturen – kultur som strategi. Publiced on LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/spot-led-og-form-kulturen-kultur-som-strategi-thomas-johansen/
 • Johansen, Thomas; Jensen, Søren Kjær; Sunesen, Micki Kaa (2019): Turnaround-ledelse – når der er behov for en ny retning. Article published in: Ledelse i Morgen. Tidsskrift for pædagogisk ledelse.
 • Johansen, Specht, Kleive (2020): Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling. En praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Johansen, Thomas & Specht, Thomas (2020): Kunsten at stille kraftfulde spørgsmål – nøglen til produktive relationer og arbejdslyst. Publiceret i rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst, KRIFA, 2020.
 • Johansen & Specht (2020): Kloden kalder – hvem tager den? Expert column for sustainreport.dkhttps://sustainreport.dk/debat/spoergsmaal-orgnisatorisk-baeredygtighed/
 • Hornstrup, Carsten; Specht, Thomas; Johansen, Thomas; Loehr-Petersen, Jesper; Gjengedal Madsen, Jørgen (2018): Systemisk ledelse – den refleksive praktiker. Dansk Psykologisk Forlag. 2. udgave gennemskrevet med nye kapitler, referencer og modeller.
 • Johansen, Thomas (2017): Duk dig – strategien kommer rullende. LinkedIn article. Focus on effect- and meaningful strategy processes.
 • Johansen, Thomas (2016): Ledelse i tæt tåge og ukendt terræn. Artikel om ledelse og strategiprocesser i en kompleks og uforudsigelig verden.
 • Johansen, Thomas & Bisgaard, Ulrik (2014): Hvordan ville din virksomhed lyde, hvis den var et stykke musik. Artikel om ledelse og organisationsudvikling ud fra begreber som spontanitet og improvisation – inspireret af jazz metaforen og den amerikanske forsker og jazzmusiker, Frank Barrett. Publiseret på lederweb.dk
 • Johansen, Thomas (2013): Sådan undgår du faldgruberne ved anerkendende ledelse. Artikel om hvordan du undgår at glide i den anerkendende bananskræl med et ensidigt positivt fokus. Publiseret på lederweb.dk
 • Hornstrup, Carsten & Johansen, Thomas (2013): Strategisk relationel ledelse – systemisk ledelse af forandringer. Dansk Psykologisk Forlag. Bog som præsenterer en version 3.0 af en systemisk tænkning og praksis – her med et ledelsesstrategisk fokus på at ledelse forandringsprocesser mere effektfuldt.
 • Hornstrup, Loehr-Petersen, Gjengedal Madsen, Johansen and Vinther-Jensen (2012): Developing Relational Leadership: Resources for Developing Reflexive Organizational Practices. Published by Taos Institute Publications, USA.
 • Johansen, Thomas & Carsten Hornstrup (2012): Gør alle til strategiske bidragydere. Artikel publiceret i Personalechefen, december 2012. Publiceret på lederweb.dk
 • Johansen, Thomas & Bech Hansen, Pernille (2010): Bedre performance gennem refleksive og relationelle kompetencer. Publiceret i HR-guide, PID-Personalechefer i Danmark. Number 6, December 2010.
 • Hornstrup, Carsten & Johansen, Thomas (Guest Editors) (2009): Appreciative, Systemic and Constructionist ideas and practices at work in Denmark. Publiceret i AI-Practitioner – et internationalt tidsskrift om anerkendende teori i praksis. August 2009, Volume 11 Number 3.
 • Johansen, Thomas & Hornstrup, Carsten (2008): Systemisk anerkendende ledelse – et nyt erkendelsesgrundlag for ledelsespraksis. Artikel published i Erhvervspsykologi, dansk tidsskrift for erhvervspsykologer.
 • Johansen, Thomas; Tomm, Karl and Hornstrup, Carsten (2008): Interventive Interviewing and Expanding Questioning. Artikel om en innovativ tredje generations udvikling af Tomms spørgsmålstyper. Skrevet og udviklet i samarbejde med Karl Tomm.
 • Johansen, Thomas (2008): Leading on the edge of an emerging future. Master of Science Dissertation. University of Bedfordshire, May 2008. Graded with Distinction.
 • Johansen, Thomas & Carsten Hornstrup (2008): Anerkendende ledelse. Artikel publiceret i tidsskriftet: Ledelse i dag. Om en videreudvikling af anerkendelsesbegrebet inspireret af den tyske filosof og samfundstænker, Axel Honneth.
 • Johansen, Thomas & Gjengedal Madsen, Jørgen (2006): Pædagogiske og organisatoriske stjernestunder – i lyset af en systemisk anerkendende teoriog praksis. Publiceret i tidsskriftet: Kognition & Pædagogik.
 • Hornstrup, Carsten; Johansen, Thomas; Loehr-Petersen, Jesper; Gjengedal Madsen, Jørgen; Vinter-Jensen, Allan (2005): Systemisk ledelse – den refleksive praktiker. Dansk Psykologisk Forlag. Grundbog om systemisk tænkning i teori og praksis for ledere, konsulenter og studerende.