Jesper Loehr-Petersen

Jesper Loehr-Petersen Stilling: Stifter og chefkonsulent i MacMann Berg
Direkte: +45 86 76 13 44
Mobil: +45 22 17 24 44
Email: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAAB2vEEBH0FYsvOKwTA9g8-U3JhgcxnF-NE&authType=NAME_SEARCH&authToken=M-RN&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A7781441%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1444641593526%2Ctas%3Ajesper%20loe

Stifter og chefkonsulent i MacMann Berg

Jesper har en mangeårig baggrund som leder og konsulent i det offentlige og private erhvervsliv, bl.a. som selvstændig erhvervsdrivende indenfor detailhandel og som erhvervsskoleforstander. I 2000 startede han konsulentfirmaet MacMann Berg, som han har været direktør for indtil 2015.

Jesper har særlig fokus på ledere, ledelser og på deres arbejde med forretnings- og organisationsudvikling. Han arbejder med strategisk sparring og rådgivning for en lang række organisationer, fra de største inden for den finansielle sektor og erhvervsskolerne, til et bredt udsnit af sociale og pædagogiske institutioner. Hans optagethed er at kvalificere kerneopgaven og forretningen i de organisationer han arbejder sammen med, med afsæt i den systemiske og anderkendende tilgang.

Som underviser på MacMann Bergs systemiske leder- og konsulentuddannelse, samt en lang række specialdesignede uddannelsesforløb, er Jesper særlig anerkendt for en levende og stærk formidlingsevne, og for at kunne oversætte og koble den systemiske og konstruktionistiske teori til praksis.

Jesper har en stor ambition om at være dygtig til sit arbejde. Det betyder bl.a., at han som konsulent arbejder med at forfine den uærbødige tilgang til egne og andres dominerende antagelser og fortællinger. Hans fokus er på det organisationen skal levere, og udfordrer gerne dens ledere og medarbejdere i deres måde at tænke og arbejde på.

Jesper er iværksætter og forretningsmand. Han brænder for nytænkning der skaber bedre rammer for det gode liv og arbejdsliv. Som person er han anerkendende, imødekommende, nærværende og flittig. At opføre sig ordentligt, er en central værdi for ham. Jesper har fokus på selv at praktisere den faglighed han brænder for.

Jesper er medforfatter og forfatter til følgende bøger og artikler:

Bøger:

Appreciative Inquiry, (2001) Psykologisk Forlag

Udviklingssamtaler i grupper (2001) DJØF forlag

Systemisk ledelse – den refleksive praktiker (2005) Psykologisk Forlag

Artikler:

Udviklingssamtalen som strategisk ledelsesredskab (2013)

Faglighed og ledelse (2013)

Når udfordringerne står i kø, bliver vi nødt til at tænke nyt og handle anderledes (2012)

Systemisk ledelse (2004)

Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden (2004)

Open Space Inquiry (2004)

Spørgsmålstyper genfortolket (2002)

Reflekterende teams (2002)

Find Jesper Loehr-Petersen på LinkedIn