Specialestuderende

Vi samarbejder af og til med dygtige specialestuderende, der skriver deres afhandling om et relevant emne inden for ledelse, organisationsudvikling eller tager livtag med andre relevante problemstillinger indenfor MacMann Bergs område. Vi får spændende ny viden fra disse samarbejder, og de studerende får interviews, data, indblik i praksis og cases til at kvalificere deres afhandling.

Pernille:

Pernille er specialestuderende ved MacMann Berg, hvilket vil sige, at hun skriver specialeafhandling i uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet i samarbejde med MacMann Berg. Med sin uddannelse fokuserer Pernille særligt på organisatoriske læreprocesser samt udvikling og evaluering af udviklings- og uddannelsesforløb. I efteråret 2016 var Pernille en del af MacLab, hvor hun i samarbejde med de øvrige praktikanter arbejdede med konceptudvikling af uddannelsen Fremtidens Ledelse samt arbejdede med kvalitetssikring af MacMann Bergs konsulentydelser og leder-uddannelser. Med afsæt i dette arbejde kombineret med sin uddannelses-videnskabelige interesse for læring opstod en interesse for at undersøge samspillet mellem uddannelse og arbejde/organisation i sin specialeafhandling.

Specialet omhandler læringstransfer mellem lederuddannelse og ledelsespraksis. I samarbejde med MacMann Berg og en case virksomhed undersøges, hvordan uddannelsesbaseret læring indtænkes og forankres i den organisatoriske og ledelsesmæssige praksis. Særligt fokuseres på, hvordan forskellige aspekter i den organisatoriske og ledelsesmæssige praksis påvirker transferprocessen samt hvordan organisationen kan opbygge en organisatorisk transferkompetence.