Praktikanter

Vores MacLab praktikanter

Benjamin er 26 år gammel og har en bachelor i International virksomhedskom- munikation og dobbeltsprog. Han er i gang med sin kandidat Culture, Communication and Globalisation med specialisering i organisation og ledelse. Benjamin deler en række optagetheder med MacMann Berg, da han især er interesseret i, hvordan ny viden forankres i organisationer og dermed at sikre transfer mellem udviklingsprojekter og daglig organisatorisk praksis. Grundet Benjamins uddannelse har han rygsækken fuld af redskaber indenfor kommunikation, globalisering, ledelsesstilarter og organisationskultur- og forandring. Disse er især betydningsfulde for hans bidrag til MacMann Berg, som en lærenem, bevidst og ledelses- og kulturorienteret studerende.

 

Fra samfundsvidenskabens hjørne har vi ligeledes været heldige at få 28 årige Marie med på vognen. Hun har en bachelor i Uddannelsesvidenskab og er i gang med kandidaten, hvor læring er et centralt element. Hun er især optaget af at arbejde med mennesker, hvor hun interesserer sig for ledelsesmæssige håndteringer af mødet mellem mennesker og organisationer. Et af hendes fokusområder er, hvordan man som leder skaber en kultur, hvor medarbejderne er motiverede bidragydere, der samtidig er i stand til at håndtere den strøm af forandringer, der er blevet normaltilstanden i mange virksomheder. Marie besidder et teoretisk krydsfelt mellem bl.a. samfundsvidenskab, psykologi, antropologi, sociologi, pædagogik og filosofi, som gør hende til en kompetent studerende med et kritisk reflekterede blik.

27 årige Emilie har et øje for facilitering af læring, hvilket er opstået gennem hendes bachelor og igangværende kandidat i Uddannelsesvidenskab. Hendes interesser er især hos den psykologiske og antropologiske verden, hvor organisationsudvikling – og læring er vigtige punkter. Hun er ligeledes optaget af overgangen fra teori til praksis, hvor transferværdien er i fokus. Med hendes alsidige og brede viden om læring, på både individ – og organisationsplan, kan Emilie bidrage med en række redskaber til at se på læreprocesser ud fra hele organisationen og det hele menneske gennem forskellige tilgange og perspektiver.

Mathias er 24 år og studerer International Handel og Marketing på Business Academy Aarhus. Han har en bred vifte af kompetencer inden for marketing, innovation og kommunikation med stor erfaring indenfor den digitale verden. For Mathias er det især forandringsledelse og konfliktløsning, som er interessant, hvor det kulturelle aspekt fanger ham. Mathias kan med sin interesse, høje faglige niveau og erfaring inden for digital markedsføring bidrage med ny inspiration, velargumenterede strategiske inputs samt gøre os opmærksom på nye tendenser. Han besidder ligeledes et teoretisk fundament inden for organisation og ledelse, hvilket gør, at han kan sætte sin erfaring og viden i forhold til MacMann Berg.

 

De fire studerende kan i høj grad drage nytte af hinandens fagligheder og optagetheder, hvor de kan inspirere hinanden til at se nye vinkler og måder, hvorpå en opgave kan løses.

MacLab giver de studerende stor mulighed for at blive klogere på en række teorier og redskaber, som de lærer at anvende i praksis, da de sammen med vores konsulenter udøver disse i forskellige praktiske opgaver ”i marken”. Det giver de studerende en personlig og faglig selvtillid og ruster dem til det fremtidige arbejdsmarked. De studerende får en større forståelse for den praktiske udførelse, hvor de især kommer til at arbejde med ledelse, organisations- og kompetenceudvikling, samt hvad det vil sige at være en meningsfuld virksomhed, som tager ansvar for sin omverden. De får den systemiske tankegang under huden og lærer at anvende værktøjer herfra i praksis, som gør dem kompetente indenfor meningsfuld ledelse. At have fire unge energiske studerende i huset og som en del af MacMann Bergs fællesskab giver os et drive som kun udvikler os endnu mere.