MacLab

MacLab er MacMann Bergs dynamiske laboratorium, der udgøres af 3-5 studerende i et løbende tilknyttet praktik- eller specialeforløb.

Som praktikant hos MacMann Berg kommer du til at arbejde i MacLab, vores dynamiske læringslaboratorium, sammen med 3-4 andre praktikanter og specialestuderende. I arbejder selvstændigt sammen som team, og har jeres egne ansvarsområder og opgaver. Arbejdet er tværfagligt og drager fordel af muligheden for inputs fra forskellige faglige profiler.

De studerende kommer fra forskellige studieretninger, fx – men ikke udelukkende – psykologi, antropologi, sociologi, økonomi, filosofi, pædagogik, kommunikation, kultur, design eller merkantile studier, og arbejder på tværs af fagligheder med problemstillinger og projekter, der udspringer af konkrete behov.

MacLabs opgave er at være med til at udvikle MacMann Berg samtidig med, at de studerende kan udvikle deres studiemæssige kompetencer i en praksisnær kontekst, hvor både de og MacMann Berg opnår et værdiskabende læringsudbytte.

Et projekt, som vi mener er vigtigt for vores inspiration, men også for at tage del i noget større. Vi bliver forstyrret med nye tanker og nye muligheder, som skaber stor værdi for os og vores fremtidige retning.

MacLab giver de studerende stor mulighed for at blive klogere på en række teorier og redskaber, som de lærer at anvende i praksis, da de sammen med vores konsulenter udøver disse i forskellige praktiske opgaver ”i marken”. Det giver de studerende en personlig og faglig selvtillid og ruster dem til det fremtidige arbejdsmarked. De studerende får en større forståelse for den praktiske udførelse, hvor de især kommer til at arbejde med ledelse, organisations- og kompetenceudvikling, samt hvad det vil sige at være en meningsfuld virksomhed, som tager ansvar for sin omverden. De får den systemiske tankegang under huden og lærer at anvende værktøjer herfra i praksis, som gør dem kompetente indenfor meningsfuld ledelse. At have unge energiske studerende i huset og som en del af MacMann Bergs fællesskab giver os et drive, som kun udvikler os endnu mere.

Har du lyst til at læse mere om en stilling i MacLab, så læs det seneste praktikopslag her.

Har du spørgsmål til stillingen som praktikant i MacLab, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

I efteråret 2018 havde vi fornøjelsen af at have praktikanterne Julie, Anne, Anders og Laura, som du kan se her:

Fra venstre: Julie, Anne, Anders & Laura