MacLab

MacLab er MacMann Bergs dynamiske laboratorium, der udgøres af 3-5 studerende i et løbende tilknyttet praktik- eller specialeforløb.

I dette efterår har vi glæden af at have praktikanterne Julie, Anne, Anders og Laura.

Som praktikant hos MacMann Berg kommer du til at arbejde i MacLab, vores dynamiske læringslaboratorium, sammen med 3-4 andre praktikanter og specialestuderende. I arbejder selvstændigt sammen som team, og har jeres egne ansvarsområder og opgaver. Arbejdet er tværfagligt og drager fordel af muligheden for inputs fra forskellige faglige profiler.

De studerende kommer fra forskellige studieretninger, fx – men ikke udelukkende – psykologi, antropologi, sociologi, økonomi, filosofi, pædagogik, kommunikation, kultur, design eller merkantile studier, og arbejder på tværs af fagligheder med problemstillinger og projekter, der udspringer af konkrete behov.

MacLabs opgave er at være med til at udvikle MacMann Berg samtidig med, at de studerende kan udvikle deres studiemæssige kompetencer i en praksisnær kontekst, hvor både de og MacMann Berg opnår et værdiskabende læringsudbytte.

Et projekt, som vi mener er vigtigt for vores inspiration, men også for at tage del i noget større. Vi bliver forstyrret med nye tanker og nye muligheder, som skaber stor værdi for os og vores fremtidige retning.

Har du lyst til at læse mere om en stilling i MacLab, så læs det seneste praktikopslag her.

Har du spørgsmål til stillingen som praktikant i MacLab, er du velkommen til at kontakte os på [email protected]

Her kan du se vores fire nuværende praktikanter:

Julie er 24 år og har en bachelor i uddannelsesvidenskab og læser nu på kandidaten af samme navn. Hun har et særligt fokus på ledelse i praksis og de muligheder og begrænsninger, som ledelsens normer, vaner og selvfølgeligheder skaber for resten af organisationen. Julie har en bred vifte af kompetencer blandt andet indenfor læring, samfundsvidenskab, sociologi, pædagogik og filosofi, som giver hende et tværfagligt og reflekterende syn. Hun evner at se problemstillingerne fra flere vinkler og formår at frembringe et nyt perspektiv. For Julie ligger nysgerrigheden især hos konsulenternes rolle i den ledelsesmæssige og organisatoriske udvikling, hvor hun er nysgerrig på, hvilke redskaber der kan anvendes for at facilitere forandringer og udvikling.

Den 25 årige Anders er i fuld gang med sin professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship. Han interesserer sig for forandringsledelse og medarbejderudvikling med mennesket for øje. Han er optaget af, hvordan man kan udvikle medarbejdere til at blive kompetente bidragsydere til den strategiske udvikling. Ligeledes har Anders fokus på ledelseshåndtering af relationer og forskellige kulturer.  Med sin baggrund brænder han for, hvordan man som leder kan facilitere og adressere innovation i virksomheder. Anders bidrager derfor med en innovativ tilgang til udvikling og vækst, hvor han har praktisk erfaring med implementering af opgaver på et operativt niveau. Anders’ sigtepunkt er en bredere forståelse af implementering af ledelse i organisationer, samt hvordan man sikrer transferværdien af det lærte.

Anne er 25 år og har en bachelor i statskundskab og er fortsat i gang med sin kandidat i statskundskab. Hun interesserer sig for en anderledes vinkel på ledelse med fokus på, hvordan man med et holistisk tiltag kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig organisation. Annes baggrund bidrager med viden om og forståelse af politik, forvaltning og offentligt ledelse, som indgår i en organisations hverdag. Ligeledes bidrager hun med praktisk ledelseserfaring og kendskab til de udfordringer, som kan opstå i ledelse af et team. Anne brænder for at opnå indsigt i, hvordan man skaber ledelse, som bedst muligt understøtter organisationen, samt hvad den systemiske tankegang kan bidrage med i den sammenhæng.

Fra den anden ende af farvepaletten har vi den 26-årige Laura, som er på det sidste stadie af sin kandidatuddannelse i Psykologi. Hun har en stor interesse for organisationsudvikling og er generelt nysgerrig på samspillet mellem ledelse, medarbejdere og forandringsprocesser i en organisation. Derudover er hun optaget af sportspsykologien og det mentale aspekt i udviklingen af eliteudøvere, samt det ledelsesmæssige aspekt i træningsmiljøer og sportsorganisationen som helhed. Med hendes psykologiske forståelse bidrager hun med en dybdegående indsigt i mennesket og dets relationer. Lauras rygsæk er pakket med erfaring inden for arbejds- og organisationspsykologi, herunder en certificering i NEO PI-3 og en certificering som Business Coach, samt erfaring inden for det specialpsykologiske område. Som færdiguddannet til jul er Lauras primære fokus, hvordan hun kan udvikle og anvende sine kompetencer i praksis.

Til sammen udgør de 4 studerende et berigende team for MacMann Berg. De bidrager med hver deres vinkel og kompetencer til forretningsudvikling og konkrete opgaver i samarbejde med konsulenterne.

Julie, Anders, Anne og Laura kan ligeledes drage stor nytte af hinanden forskellige fagligheder og kompetencer, da de ser tingene fra nye perspektiver og bliver dygtige til at samarbejde på tværs af forskelligheder. De kan inspirere hinanden til at se nye løsninger og måder, hvorpå en opgave kan løses.

MacLab giver de studerende stor mulighed for at blive klogere på en række teorier og redskaber, som de lærer at anvende i praksis, da de sammen med vores konsulenter udøver disse i forskellige praktiske opgaver ”i marken”. Det giver de studerende en personlig og faglig selvtillid og ruster dem til det fremtidige arbejdsmarked. De studerende får en større forståelse for den praktiske udførelse, hvor de især kommer til at arbejde med ledelse, organisations- og kompetenceudvikling, samt hvad det vil sige at være en meningsfuld virksomhed, som tager ansvar for sin omverden. De får den systemiske tankegang under huden og lærer at anvende værktøjer herfra i praksis, som gør dem kompetente indenfor meningsfuld ledelse. At have fire unge energiske studerende i huset og som en del af MacMann Bergs fællesskab giver os et drive, som kun udvikler os endnu mere.

Fra venstre: Julie, Anne, Anders & Laura