Formål

En mere bæredygtig verden – gennem bedre ledelseVores formål udtrykker det, vi gerne vil skabe og bidrage med i verden – sammen med vores kunder.

Ambitionen om ‘En mere bæredygtig verden – gennem bedre ledelse’, står på skuldrene af hele vores systemiske helhedstænkning, som har været vores mindset og drevet os de sidste 20 år. Ud fra den tænkning og tilgang har vi et skarpt fokus på at skabe resultater og værdi for kundens organisation eller virksomhed.

Vi ser efter helheder, sammenhænge, mønstre og relationer. Det handler for os om at finde balancen mellem det enkelte menneske, organisationen og omverdenen – og derigennem udvikle en organisatorisk bæredygtighed.

Organisatorisk bæredygtighed handler for os om at kunne blive ved med at skabe værdi som organisation – også når omverdenen forandrer sig. Som for eksempel under COVID-19. Det handler også om at se på hvad vi som organisation er forpligtet på – i forhold til den omverden vi også er en del af. Hvilket aftryk efterlader vi – her og nu – og til dem der kommer efter os? Og så handler en organisatorisk bæredygtighed om hvordan vi skaber en lærende og samarbejdende bidragskultur i organisationen, hvor vores forskelligeheder skaber synergi og merværdi – men uden at vi slider hinanden ned.

Det formål kræver en ambitiøs og ansvarlig ledelse. Vi kalder det systemisk ledelse. For en mere bæredygtig fremtid for os alle.