Etisk kodeks

Ansvarlighed er omdrejningspunktet i MacMann Bergs etiske principper.
MacMann Bergs etiske kodeks betyder, at vi:
  • Kun påtager sig at løse opgaver, som vi er kvalificerede til.
  • Arbejder ansvarligt og værdiskabende i opgaveudførelsen.
  • Sikrer skriftlige aftalevilkår og afstemmer de gensidige forventninger med vores kunder løbende.
  • Arbejder ud fra en bæredygtig helhedstænkning som inkluderer et blik for vores kunders aftryk internt i organisationen og eksternt i omverdenen.
  • Behandler kundernes ansatte, samarbejdspartnere og deres kunder anstændigt.
  • Behandler information om kunderne fortroligt.