Etisk kodeks

Ansvarlighed er den centrale værdi og omdrejningspunktet i MacMann Bergs etiske principper.
MacMann Bergs etiske kodeks betyder, at vi:
  • Kun påtager sig at løse opgaver, som vi er kvalificerede til
  • Arbejder effektivt i opgaveudførelsen
  • Sikrer skriftlige aftalevilkår og afstemmer de gensidige forventninger med kunderne løbende
  • Arbejder loyalt for kundernes interesser
  • Behandler kundernes potentielle og ansatte medarbejdere samt kunder anstændigt
  • Behandler information om kunderne fortroligt

Du kan læse mere om vores værdidiamant og etiske kodeks her