FN’s verdensmål for bæredygtig udviklingMed FN’s verdensmål er det gjort tydeligt, at en social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne størrelser, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

De seneste år har også vist, at det er muligt at skabe resultater. Måske modsat af hvad mange tror, så er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattigdommen i verden fx faldet med næsten 75%, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag.

Men hvad betyder FN’s verdensmål for os som organisationer og ledere i Danmark? FN’s verdensmål peger først og fremmest på, at tingene hænger sammen. At markante resultater kun nås med ambitiøse og forpligtende mål, der er skabt gennem involvering for størst muligt ejerskab. Vores mindset, en systemisk tænkning og praksis, lægger sig tæt op ad den tilgang. Vi må gå fra kortsigtede suboptimeringer i siloerne til bæredygtige samarbejder på tværs, der gavner den fælles opgave i et balanceret hensyn til enkeltdelene. Det gælder på alle planer.

I lyset af FN’s 4. udviklingsmål om kvalitetsuddannelse insisterer vi på, at vores uddannelser skal skabe kvalitet og værdi. Derfor arbejder vi intenst med at øge transferværdien af vores uddannelser i MacMann Berg. Til gavn for de organisationer og virksomheder som lederne og konsulenterne kommer fra.

Derudover må vi som virksomhed agere ansvarligt i både den nære verden og den store verden. Vi må forvalte vores ressourcer klogt og ansvarligt. Spise mad som fremmer en bæredygtig produktion og klimapåvirkning. Reducere vores ressourceforbrug alt det vi kan og indgå i partnerskaber, hvor vi sammen kan løfte mere. Derfor har vi hvert år, de sidste 10 år, brugt 1% af vores omsætning på kapacitetsopbygning i udviklingslande. Fordi det giver mening for os. Og er vores bidrag til en mere bæredygtig verden.

Hvordan arbejder I med FN’s udviklingsmål?