Om os

Vi tror på, at den viden og de kompetencer, som en organisation har brug for, i stor udstrækning findes i organisationen. Blandt medarbejdere og ledere. Derfor bliver det vigtigt at udvikle en læringskultur med fokus på det, vi sammen skal lykkes med, og måden vi samarbejder om den opgave.

Vi ser ledelsen som centrale kulturskabere i organisationen. Derfor er ledelsesudvikling og organisationsudvikling to sider af samme sag. Tæt forbundne og hinandens forudsætninger. Derfor prioriterer vi, at alle konsulenter i MacMann Berg har mange års konsulent- og ledelseserfaring kombineret med et bredt teoretisk fundament.

MacMann Berg startede i 2000 med base i Aarhus. I dag er vi landsdækkende og samarbejder med kunder fra en bred vifte af små og store private og offentlige organisationer samt en række internationale samarbejdspartnere.

Metode

Vores fundament og tilgang har solide rødder i en systemisk tænkning kombineret med en anerkendende og værdsættende tilgang, der kendes fra Appreciative Inquiry (AI). Ledelse og udvikling af organisationer handler om mennesker. Om at skabe de bedste betingelser for et fokuseret samarbejde mellem organisationens deltagere, medarbejdere som ledere.

Med en ambition om at skabe størst mulig værdi for vores kunder, og den opgave de skal lykkes med. For at skabe værdi med et langsigtet og bæredygtigt perspektiv, Et sigte der gavner helheden, frem for kortsigtede suboptimeringer, der ofte kommer til at stå i vejen.