Udvikling af Relationel Kapacitet

Kursusforløb med certificering i Relationel Kapacitet

Kom med på et udviklingsforløb, som sætter dig/jer i stand til at udvikle og lede tværfaglige og tværorganisatoriske processer. På forløbet er der fokus på, hvordan man kan skabe mere sammenhæng i opgaveløsningen og styrke samarbejdsevnen på tværs af faggrupper og organisatoriske søjler.

Ved hjælp af principperne i Relationel Kapacitet bliver du i stand til at arbejde i feltet mellem samskabelse og sammenhængende ledelse.

Om kurset

Kurset bygger på nyere dansk og international forskning i ledelse af forandringer, relationer og performance. På kurset omsættes forskningsresultaterne til konkrete analysemodeller og værktøjer, der kan understøtte en værdiskabende praksis.

Formål og udbytte

Kurset har fokus på, hvordan du som leder, konsulent eller nøgleperson kan udvikle dine kompetencer og blive endnu bedre til at analysere, udvikle og lede samarbejdsprocesser på tværs af faglige og organisatoriske skel – med særlig fokus på:

  • At udvikle dine evner til at arbejde med Relationel Kapacitet i tværfaglige og tværsektorielle udviklings- og forandringsprocesser.
  • At arbejde med at øge den strategiske kompetence og skabe ejerskab og engagement i udviklingsprocesser.
  • At bruge de grundlæggende systemiske værktøjer til at understøtte de organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser.
  • At blive certificeret bruger af Joint Action Analytics værktøjet.
Kursets opbygning

Kurset er opbygget med 4 undervisningsdage på 3 moduler, som ligger følgende dage i Aarhus:

Aarhus
Modul 1: 3-4. december 2019
Modul 2: 14. januar 2020
Modul 3: 27. februar 2020
Modulernes indhold

Modul 1 (2 dage): Introduktion til principperne Ledelse af Relationel Kapacitet. Vi gennemgår principper og forskningsresultater som udgangspunkt for træning i dialogisk og analytisk relationsudvikling. Strategisk relationsudvikling og analyser af relationel kapacitet som grundlag for udvikling. Modul 1 indeholder også første led i Certificering i brug af elektronisk analyseværktøj.

Modul 2: Ledelse af komplekse tværgående processer – ansvarlighed gennem insisterende involvering. Vi kobler forskningen i relationel kapacitet med strategisk relationel ledelse – med særlig fokus på de komplekse og dynamiske aspekter af komplekse tværgående arbejdsprocesser. Modul 2 indeholder anden del i Certificering i brug af elektronisk analyseværktøj.

Modul 3: Udviklingsprocesser som kulturudvikling – rejsen stopper ikke. Vi slutter forløbet af med at samle op på temaerne fra de første moduler. Der vil være et særligt fokus på hvordan principperne i relationel kapacitet kan anvendes som både strategiske pejlemærker og styringsprincip – og som grundlag for en løbende relationsudvikling.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet chefer, ledere og konsulenter, der arbejder med at udvikle og implementere komplekse tværorganisatoriske processer i praksis.

Litteratur

Uddannelsens grundlitteratur er: Strategisk relationel ledelse (Hornstrup & Johansen 2013) og Relationel kapacitet (Hornstrup & Storch), 2018. Hertil kommer relevante artikler.

Pris

17.900 kr. pr. deltager (Ekskl. moms)