Social kapital i organisatorisk lys

Hvordan gøres organisationen mere attraktiv?

Hvor gode er I til at samarbejde? Hvor koordinerede er I i praksis i forhold til organisationens mål og strategier? Arbejder I efter fælles mål? Er der tillid mellem ledelse og medarbejdere?

Social kapital i organisatorisk lys

Hent beskrivelse

Virksomhedens eller organisationens evne til at spille sammen har afgørende betydning for bundlinjen. Både den økonomiske og den trivselsmæssige bundlinje. Social kapital er dog langt mere end medarbejdertrivsel. Det handler om at skabe en attraktiv organisation – for medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Social kapital betaler sig.

Social kapital og relationel koordination sætter fokus på det sociale kit, der binder en organisation sammen. Det er en forudsætning for gode samarbejdsprocesser og en værdiskabende opgaveløsning. Stor social kapital er en vigtig forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og skabe en attraktiv arbejdsplads. Samtidig må social kapital også have fokus på, hvordan vi spiller sammen med eksterne interessenter, og hvordan kunderne eller borgerne oplever organisationen.

Vi kan hjælpe med at
  • Arbejde med begreberne omkring social kapital og relationel koordination – og gøre dem værdiskabende i praksis
  • Designe processer til at udvikle social kapital og relationel koordination i team, afdelinger eller hele organisationen
  • Integrere arbejdet med social kapital og relationel koordination i forhold til organisationens øvrige strategier
  • Fokusere på organisationens eksterne sociale kapital via fokus på samspillet med organisationens eksterne interessenter
Målgruppe

Organisationer, ledere, mellemledere, konsulenter, teamkoordinatorer og andre der arbejder med udvikling af opgaveløsningen på tværs af organisationen.

Se mere om social kapital her