Konflikthåndtering og konfliktopløsning

Problemer, konflikter og modsætninger er en del af livet – og dermed også arbejdslivet. For mange konflikter kan imidlertid være uhensigtsmæssigt, både for organisationen, for opgaveløsningen og for de involverede personer. Derfor bør konflikterne håndteres, så vi igen kan løse vores arbejdsopgaver på en livgivende og effektiv måde.

Hos MacMann Berg arbejder vi ud fra en systemisk forståelse af konflikter og konflikthåndtering. Vores forståelse adskiller sig fra den traditionelle opfattelse ved, at vi især er optaget af måden, vi taler om konflikten på. Konflikter handler ofte om, at der er to eller flere forskellige forståelser af en given sag eller handling på spil. Dér, hvor vi ikke har koordineret vores forskellige tolkninger og logikker bag vores handlinger godt nok, opstår der konflikter, fordi vi ikke føler os set, hørt eller anerkendt.

Samtidig handler konflikthåndtering i høj grad om ledelsesudvikling. En konflikt opstår aldrig uafhængigt af, hvordan ledelsen har handlet – eller undladt at handle. Vi ser derfor altid på, om ledelsen har sat klare og tydelige rammer for medarbejderne, så alle er klar over organisationens krav og forventninger til den enkelte og ved, hvilke perspektiver, strategier og visioner der skal navigeres efter.

At arbejde med konflikthåndtering og konfliktopløsning handler således meget om at lytte og prøve at se konflikten fra forskellige sider med det formål at få sat tingene i perspektiv og finde ind til, hvordan vi på en god måde kan komme videre sammen.

Vil du vide mere om konflikthåndtering og konfliktopløsning, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Telefon 8676 1344 eller [email protected].