Organisatoriske samtaler (OUS, MUS, GRUS, TUS)

MUS og TUS som strategiske udviklingsdialoger.

Har du sendt medarbejdere på uddannelse eller udviklingsforløb og oplevet, at det kun skaber begrænset organisatorisk værdi?

Er du kørt træt i en lang række medarbejder- eller teamudviklingssamtaler? Oplever du, at de kun i begrænset omfang er koblet til organisationens vision og strategiske mål?

Vil du gøre de mange organisatoriske samtaler mere værdiskabende i forhold til organisationens primære opgave, som I er sat i verden for?

Lær hvordan du kan gøre MUS, TUS, ansættelsessamtaler, statussamtaler og vanskelige samtaler til strategiske ledelsesredskaber. Vi tilrettelægger et forløb for dig og dine lederkollegaer, der hjælper jer til at få skabt mere organisatorisk værdi af den tid, I bruger på organisatoriske samtaler.

Vi kan hjælpe med at:
  • Lave det vigtige forarbejde, der kan kvalificere samtalen
  • Få sammenhæng mellem samtalens form og den ønskede effekt
  • Træne jeres måde at gennemføre samtalerne på
  • Øge kvaliteten af din ledelsestid, så du gør medarbejderne til mere strategisk kompetente bidragydere
  • Styrke den organisatoriske sammenhængskraft horisontalt og vertikalt
Målgruppe for Organisatoriske samtaler:

Chefer og ledere med ansvar for, at medarbejdere arbejder målrettet og understøttende i forhold til virksomhedens eller organisationens strategiske mål og vision.

Se også den bog, som MacMann Berg har skrevet om GRUS: “Udviklingssamtaler i grupper”