Ledelse af velfærd i forandring

Fremtidens velfærdssamfund kræver mere for mindre

Velfærdssamfundet er under voldsomt pres. Velfærdsopgaven er under forandring. Et vedholdende krav om mere for mindre kalder på et nyt mindset og en ny form for ledelse.

Hent beskrivelse

Reformer og vedvarende organisatoriske forandringer skyller ind over velfærdssamfundet. Rehabilitering, empowerment og mestring står højt på dagsordenen.

Vi bevæger os fra servicering til aktivering af borgere, og frivillige bliver centrale aktører i fremtidens velfærdssamfund.

I dette forløb har vi fokus på at understøtte de forskellige organisatoriske niveauer i at agere mere professionelt i forandringsprocesser inden for velfærdssamfundet. Hvad enten det er strukturelle ændringer, nye opgaver eller behovet for at kunne arbejde mere på tværs i forhold til nye kollegaer og fagligheder. Ændring af velfærdsopgaven kalder på en ny fagprofessionel selvforståelse og identitet. Derfor bliver det vigtigt at øge kapaciteten til at kunne lede, tænke, handle sammen på nye måder.

Vi kan hjælpe med at
  • Kvalificere beslutningsgrundlaget og øge ledelseskvaliteten af værdiskabende forandringsprocesser
  • Designe processer der involverer og kvalificerer relevante interessenter til at kunne gennemføre de nødvendige forandringer
  • Udvikle ny professionel identitet og en kompetenceudviklings- strategi, der matcher de nye krav til velfærdssamfundet
  • Facilitere de organisatoriske dialoger, der er nødvendige for at bevare fokus og gejst, også når tingene bliver oplevet svære
Målgruppe

Ledere, mellemledere, medarbejdere og alle der arbejder med at beslutte og implementere forandringer, som er afledt af omverdens krav til fremtidens velfærdssamfund.