Introduktion til systemisk ledelse

Grundlæggende introduktion til systemisk teori og metode

Ledelse handler om mennesker. Om at skabe resultater sammen med andre. Nogle gange ved at gå foran, andre gange ved at lede sammen med andre – efter kloge beslutninger og gode løsninger. God ledelse kræver derfor gode relationelle og kommunikative kompetencer. Kombineret med en tydelig vision og evnen til at ’spille andre gode’ – et udtryk kendt fra sportsverdenen.

En systemisk tilgang ser på det enkelte menneske i det system af relationer, som han eller hun indgår. Når alting er forbundet med alting, bliver opgaven som leder at gøre andre til strategisk kompetente bidragydere – i lyset af opgaven og den enkeltes trivsel. Resultater opstår ikke uafhængigt af ledelsen.

Systemisk ledelse er en effektfuld tilgang til at udvikle ledelse i praksis, så det gør en reel og værdiskabende forskel. Det er samtidig en forståelse og metode som er tilstrækkelig kompleks til netop at kunne håndtere en ledelsesvirkelighed med mange interessenter og modsætninger – internt og eksternt i organisationen. Introduktion til systemisk ledelse giver dig en grundlæggende praksisfokuseret indføring til det erkendelsesmæssige fundament, centrale teorier og praktiske værktøjer, der sætter dig i stand til at lede mere effektfuldt.

Vi kan hjælpe med at:
  • Introducere til en systemisk tankegang og praksis
  • Øge din bevidsthed om dit eget bidrags betydning i forhold til forretnings- og organisationsudvikling
  • Gøre jer dygtigere til at spille hinanden gode
  • Gøre mangfoldighed og flerfaglighed til en reel ressource
Målgruppe

Ledere, medarbejdere, konsulenter og hele organisationer, som gerne vil øge organisationens evne til at spille sammen internt og eksternt.