Gør bæredygtighed til strategi og praksis

Fremtidens virksomheder, organisationer og ledelser har bæredygtighed som en grundlæggende og integreret del af deres dna. Der er ikke et reelt alternativ. Omstillingen er en nødvendighed, en etisk fordring og et stort potentiale for ansvarlig udvikling. Men hvor skal vi starte? Lær hvordan I kan gøre bæredygtighed til både mindset og praksis, og et fundament for jeres strategi

Hvis vi ønsker at give kloden videre i en ansvarlig stand til vores børn og børnebørn. Hvis vi fortsat vil kunne skabe værdi og løse vores opgave, også når omverdenen forandrer sig. Hvis vi vil blive bedre til at skabe en stærkere intern udviklingskultur, hvor vi vil bruger hinanden kompetencer og viden bedre – uden at slide hinanden ned. Så er der ikke noget alternativ.

Organisatorisk bæredygtighed handler netop om fortsat at kunne skabe værdi i et foranderligt miljø, når vi f.eks. bliver ramt af en corona pandemi. Det handler om at være bevidst om vores aftryk som ledere, medarbejdere og organisationer. Hvad bidrager vi med i vores relationer, og hvad efterlader vi som organisation. Ligesom det handler om at skabe en bidragskultur. Det er ikke nok at gøre vores produkter, ydelser eller services mere grønne. Det meningsfulde arbejdsliv kræver en klog brug af medarbejdernes kompetencer, viden og erfaringer, så vi får skabt en stærk lærings- og udviklingskultur, som en forudsætning for at organisationen kan agere ansvarligt udadtil.

Som ledere er vi kulturskabere. De spørgsmål vi stiller hinanden bliver afgørende for, hvor organisationen bevæger sig hen. Evnen til at stille kraftfulde spørgsmål bliver derfor en central nøgle i en bæredygtig omstilling.

Centrale temaer
  • Få hjælp til at gøre bæredygtighed til både strategi og praksis.
  • Gør verdensmål til hverdagsmål – konkret og praksisnært med afsæt i FN’s verdensmål.
  • Lær at stille og bruge kraftfulde spørgsmål der involverer, skaber retning og bevæger organisationen i en mere bæredygtig retning.
Målgruppen

Bestyrelser, direktører, chefer, ledere og konsulenter med ansvar for strategi og organisatoriske udviklingsprocesser.

Læringsudbytte

I bliver bedre til at arbejde strategisk og operationelt med bæredygtighed i en organisatorisk og forretningsmæssig virkelighed, hvor begrebet bliver tæt koblet med jeres strategi og hverdagspraksis. Alt sammen i en ambition om at skabe en større organisatorisk ansvarlighed, en stærkere bidragskultur og bedre bundlinje.

Hvis du vil vide mere?

Kontakt os og hør mere om mulighederne for at få designet kortere eller længere træningsforløb eller wokshops – tilpasset organisationens mål og ambitioner til gavn for kvaliteten af jeres opgaveløsning. Find os her