Fra teori til praksis – Caseeksempler

Har du svært ved at forestille dig de teoretiske konsulentydelser i praksis?Her kan du finde eksempler på forskellige problemstillinger, som en række kunder har fået løst i samarbejde med MacMann Berg.

Med et systemisk perspektiv kan man ikke sige, at en organisation blot er udfordret af en enkel problemstilling. Elementerne hænger sammen og danner til sammen helheden. Derfor skal man ikke kigge på problemstillinger med et snævert syn, men i stedet stige på helikopteren og kigge på organisationen og dens udfordringer oppe fra. Ofte viser det sig, at man har blikket vendt den forkerte vej.

Vi kan hjælpe dig med at få øje på udfordringerne og hvordan du håndterer dem, lærer af dem og udvikler dig ud fra dem.

Caseeksemplerne illustrerer derfor ikke enkeltstående problemstillinger, men er ofte en kombination af forbundne udfordringer, som organisationen står overfor.