Fra profession til professionalisme

Professionel praksis kræver nye faglige kompetencerFag-faglig viden har været forudsætningen for god opgaveløsning i mange år. Det er den stadig. Den er bare ikke længere tilstrækkelig. Vi kan i dag ikke nøjes med at være dygtige til vores profession.

For at være professionelle må vi derfor også være dygtige til at dele viden, udvikle nyt, samarbejde, kommunikere og kunne disponere bedst muligt i forhold til den tid og de ressourcer, vi har til rådighed.

Mere komplekse opgaver kræver øget tværfagligt samarbejde, og det kræver nye kompetencer. Bevægelsen fra profession til professionalisme er et skifte fra mono-faglighed og faglige professionskampe til flerfagligt samarbejde og til i højere grad at have fokus på evnen til at tænke på tværs i praksis. Omdrejningspunktet er den primære opgave, som jeres organisation er sat i verden for. Det afgørende er, hvor professionelle vores kollegaer, samarbejdspartnere og kunder oplever os. Ikke hvor fagligt dygtige vi selv synes, vi er.

Vi kan hjælpe med at:
  • Identificere jeres faglige udfordringer og potentialer
  • Udvikle en specifik og konkret model for professionel praksis i jeres organisation eller virksomhed
  • Gøre modellen til et strategisk omdrejningspunkt for den faglige udvikling, og dermed skabe en ny kultur og professionel identitet i organisationen
  • Koble tænkningen om professionalisme til ansættelsessamtaler, MUS, TUS og andre vigtige organisatoriske samtaler
Målgruppe

Ledere, mellemledere, teamkoordinatorer og alle andre der arbejder med faglig udvikling og samarbejde på tværs af traditionelle professioner og fagligheder.