Beskrivelser af forløb og oplæg

Nedenstående temaer er eksempler på, hvad et forløb, foredrag eller oplæg fra MacMann Berg kan handle om.

Derudover skræddersyr vi gerne specifikke temaer efter særlige ønsker og behov. Se også Flere produkter fra MacMann Berg, da de også kan rekvireres som kortere oplæg. Kontakt os hvis du har et forslag til et forløb, foredrag eller oplæg skræddersyet til din virksomhed, som du gerne vil drøfte med os.

 

Return on Investment – når det handler om ledelse
Oplægsholdere: Thomas Johansen og Jesper Loehr-Petersen

 • Når organisation, ledelse, medarbejdere, kunder eller samarbejdspartnere arbejder i forskellige retninger, ikke deler viden og når konflikter får lov til at udvikle sig, har det store økonomiske konsekvenser. Det er et resultat af uhensigtsmæssig ledelse og er derfor ledelsesskabte omkostninger. Det fremgår bare ikke af noget årsregnskab og bliver derfor ofte ikke taget alvorligt i den grad, det burde. Med dette oplæg kigger vi på, hvordan I kan prissætte de reelle omkostninger og finde nye veje til værdiskabelse.

 

Ledelse af frivillige
Oplægsholder: Nicolai Houe

 • Samarbejde med frivillige og civilsamfundsorganisationer er sat på dagsordenen i Danmark. Det muliggør, at kommunale opgaver løses på nye måder. At der kan være ekstra ressourcer og opstå synergier til glæde for borgere, ansatte og frivillige. Det åbner også for bekymringer og ledelsesmæssige udfordringer: Hvor ligger ansvaret? Og hvilke krav kan vi stille til frivillige – og frivillige til det offentlige?

 

Onboarding – vejen til succesfuld opstart af nyansatte
Oplægsholder: Jesper Loehr-Petersen

 • Virksomheder, regioner og kommuner bruger enorme summer på rekruttering af fremtidige ledere og nøglepersoner. Men alt for mange slår fejl. Ikke på grund af dårlig rekruttering, men derimod fejlslagen introduktion til virksomheden. Vi snakker om det der sikrer, at dine rekrutteringsudgifter ikke går spildte, også kaldet Onboarding i managementsprogets verden.

 

Professionel ledelse af skoler
Oplægsholdere: Jørgen Gjengedal Madsen og Thomas Johansen  

 • Med indførelsen af ny skolereform og ny arbejdstid på området er der mere end nogensinde brug for god professionel ledelse af skoler:
  Hvordan kan vi kulturelt håndtere paradigmeskiftet og bygge bro mellem det kendte og det nye? Hvordan kan vi øge skolens samlede kapacitet til at håndtere forandringer? Hvilke nye kompetencer kalder det på i skolens interne og eksterne samarbejde på tværs af professioner, fag og funktioner?
  Med afsæt i en systemisk tænkning og praksis giver vi et fremadrettet bud på en værdiskabende ledelsespraksis, der skal øge lærernes og pædagogernes evne til at skabe de bedste dannelses- og læringsmuligheder for eleverne. Danmarks vigtigste råstof.

 

Mind-mapping
Oplægsholder: Thomas Johansen

 • Mind-mapping øger din og organisationens udbytte i forbindelse med daglige arbejdsopgaver, projekter og udviklingsprocesser. Det er videnskabeligt dokumenteret, at metoden kan gøre en positiv forskel – både når du arbejder alene, og når I arbejder flere sammen. Med oplægget får din organisation en introduktion, så I bliver i stand til at bruge mind-mapping i jeres fremtidige arbejde og opleve en positiv effekt.

 

Hvordan kan vi sammen komme videre – om inkluderende strategisk kommunikation
Oplægsholder: Jesper Loehr-Petersen

 • Et involverende foredrag om kommunikation, ledelse og det at være et ordentligt menneske. Foredraget tager afsæt i nogle centrale etiske overvejelser om kommunikation mellem mennesker og giver nogle bud på, hvordan vi som ledere og medarbejdere kan kommunikere på en inkluderende, samlende og fremadrettet måde.

 

Ledelse med holdning – en holdning til ledelse
Oplægsholder: Jesper Loehr-Petersen

 • Vælger du dine ledere med omhu? Oplægget inviterer jer til at kaste et nyt blik på jer selv som leder og stiller spørgsmålet: Er jeg en god leder? Oplægget sætter fokus på sprog og adfærd som ledelseskommunikation og undersøger, hvad holdninger til ledelse betyder for den måde, vi leder på.

 

Innovation og ledelse – at lede, så der opstår de bedste betingelser for innovation
Oplægsholder: Thomas Johansen

 • Alle taler om det. Alle vil gerne have mere af det. Det handler om innovation. De fleste organisationer og virksomheder bruger mange ressourcer på at få innovation til at blive en del af organisationskulturen og tænkningen. Dette foredrag fokuserer på ledelsen. Hvordan kan ledelsen skabe de bedste betingelser for, at nytænkningen og innovationen overhovedet opstår? Med afsæt i et nyligt gennemført praksisorienteret forskningsprojekt kommer vi med et bud på, hvordan du som leder kan være med til at skabe en innovativ kraftfuld kultur i din organisation – innovativ empowerment.

 

Fusioner og kulturer
Oplægsholder: Thomas Specht

 • Et underholdende og deltagerinvolverende causeri, der har til formål at perspektivere fusionen af forskellige kulturer og inspirere medarbejdere og ledere til at arbejde i en anerkendende kontekst mod en ønsket fremtidsvision ”fra best practice til next practice”.