Konsulentydelser

Hvad skal jeres organisation lykkes med i den nærmeste fremtid? Hvordan skaber I en bæredygtig udvikling, der gør organisationen robust og i stand til at skabe værdi – også når omgivelserne forandrer sig?

Vi har et bredt udvalg af konsulentydelser, og vi tror på, at enhver kunde er unik. I praksis tager vi afsæt i og tilpasser vores ydelser specifikt til jeres organisation, den opgave som I skal lykkes med, og der hvor I bliver udfordret. Når vi siger skræddersyet – så mener vi det.

Hvad enten det drejer sig om at gøre bæredygtighed til praksis og god forretning eller kompetenceudviklingsforløb, strategi- og forandringsprocesser, teamudvikling, medarbejderudvikling, ledelsessparring, sammenhængende indsatser på tværs, konflikthåndtering og forbedring af arbejdsmiljøet.

Vores vision om en mere bæredygtig verden gennem bedre ledelse er omdrejningspunktet for alt hvad vi gør. I en ansvarlighed over for det samfund og den omverden, som vi selv og vores kunder er en del af. Med et skarpt fokus på at skabe en intern kultur, hvor alle bidrager til at skabe værdi og tager ansvar for helheden. Det handler kort sagt om at skabe organisatorisk bæredygtighed.

Vi arbejder for større organisatorisk sammenhængskraft, bedre samarbejde og langsigtede løsninger. Det skaber effekt og værdi i et balanceret hensyn til opgaven, mennesker og omverdenen. Ud fra en grundlæggende forståelse af organisationer som levende systemer, der hænger sammen og gensidig påvirker hinanden både indadtil og udadtil.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en videre dialog om jeres potentialer, udfordringer og muligheder. Det koster ikke noget at være nysgerrig.

Nedenfor kan du finde en række eksempler på, hvad vi blandt andet kan hjælpe jer med:
  • Gør bæredygtighed til praksis – fra verdensmål til hverdagsmål
  • Øg kvaliteten og effekten af de tværgående indsatser
  • Sådan leder du succesfulde forandringer
  • Faglighed og professionalisme – hvad vil det sige at være dygtig?
  • Facilitering og procesledelse – skab bedre resultater gennem involvering