Bøger

Vi har udgivet flere bøger, bl.a. om systemisk ledelse, Appreciative Inquiry og udviklingssamtaler i grupper.

Systemisk Ledelse – Den refleksive praktiker

“Du vil blive påvirket af at læse denne bog. Den burde indgå som pensum på alle studier med organisations- og ledelsesudvikling.”

– Henry Gleditsch Kleive, direktør, Strategic Partnerskab Group, Cognizant Technology Solutions

“Danmark har fået en ny og vigtig bog om ledelse.”

– Jan Henriksen, direktør, Middelfart kommune

 

 

Systemisk Ledelse – Den refleksive praktiker er 2. udgave af bogen der første gang udkom i 2005 og er solgt i flere end 30.000 eksemplarer. Nu kraftig revideret og udvidet med nye kapitler.

Bogen giver et systemisk perspektiv på, hvad der skal til for, at organisationer lykkes med deres kerneopgave og skaber værdi. Bogens erkendelses- og teoriperspektiv introducerer tankeværktøjer til at begribe den organisatoriske kompleksitet ledere og medarbejdere må forholde sig til og dagligt agere i. 2. udgaves praksisperspektiv giver bud på konkrete handleværktøjer, der understøtter koordination, engagement og mening, når ledere og professionelle praktikere skal skabe overblik, træffe kvalificerede beslutninger og handle.

Som grundbog skal bogen ses som en invitation til at gå på videre opdagelse i det systemiske multivers og egen professionelle praksis – men også som en invitation til at afsøge andre perspektiver på ledelse, så det systemiske perspektiv ikke lukker sig om sig selv. Systemisk ledelse er derfor et godt udgangspunkt for at gå på nysgerrig opdagelse i både beslægtede og ikke-beslægtede tilgange til ledelse.  Både dem, som vi præsenteres for i disse år, og dem, som vi i fremtiden har til gode at udforske.

 

LIV. SYSTEM. HELHED – Det levende som system. En syntese.

”Det er sjældent, man om en bog ligefrem kan sige, at verden har behov for den. Men det kan man om denne. Verden har behov for en bog om det systemiske syn på liv. Verden har behov for denne bog om, hvordan alt på kloden er forbundet. Alt hænger sammen, og verden gennemgår i disse årtier nogle voldsomme rystelser. Det gamle mekanistiske adskillelsesparadigme er ved at falde fra hinanden. Det må ske; det er positivt, det er smertefuldt, og det giver håb om nye og bedre fremtider.”

– Steen Hildebrandt fra bogens danske forord

Bogen, Liv, system, helhed

LIV.SYSTEM.HELHED beskriver den nye systemiske forståelse af liv, der er dukket op i den videnskabelige tænkning igennem de sidste tredive år, og som lægger vægt på gensidig afhængighed, kompleksitet, netværk og organisationsmønstre.

Bogen integrerer de ideer, modeller og teorier, som ligger til grund for det systemiske perspektiv på livet, til en sammenhængende begrebsramme. Den fremlægger med andre ord en syntese, der omfatter biologiske, kognitive, sociale og økologiske dimensioner af liv.

Forfatterne bevæger sig fra den videnskabelige revolution op igennem historien og går på tværs af de videnskabelige discipliner i deres udforskning af nøglebegreber i det nye paradigme. De gennemgår de konsekvenser, som dette nye syn på liv og livsprocesser har for sundhed, uddannelse, arkitektur, forskning, økonomi, politik og ledelse samt i forhold til de globale økologiske og økonomiske kriser.

Bogen henvender sig til studerende og forskere, som interesserer sig for den nye systemiske forståelse af liv, samt til professionelle inden for en lang række fag – fra økonomi og politik til medicin, psykologi og jura.

LIV. SYSTEM. HELHED

Giver et bredt overblik over og velbegrundede perspektiver på nøglebegreber i det systemiske syn på liv.

  • Fremlægger en systemisk helhedstænkning, en syntese, som omfatter og integrerer biologiske, kognitive, sociale og økologiske dimensioner af liv i en sammenhængende begrebsramme.
  • Er rigt illustreret og med gennemgående forklarende bokse.

Liv. System. Helhed giver os en god syntese af den bedste videnskab og teori om alle levende tings forbundethed, dynamikken i emergens og selvorganisering, som Francisco Varela pegede på. Denne bog giver en enestående ramme for at forstå vores plads på planeten, på godt og ondt. Og hvis vi anvender den indsigt, som Capra og Luisi tilbyder os, vil vi være bedre stillet. Liv. System. Helhed bør være pligtlæsning for nutidens unge, morgendagens ledere og enhver, der bekymrer sig om livet på denne planet.”

– Daniel Goleman, forfatter til Følelsernes intelligens og Ecological Intelligence

Forfatterne:

Fritjof Capra er grundlægger og leder af Center for Ecoliteracy i Berkeley, Californien, og han underviser også ved Schumacher College i UK. Han er fysiker og systemteoretiker og har været engageret i en systematisk udforskning af de filosofiske og sociale konsekvenser af den nye videnskab igennem de sidste 35 år. Han er forfatter til bestselleren The Tao of Physics fra 1975 (i dansk oversættelse: Fysikkens tao) og The Web of Life (1996).

Pier Luigi Luisi er professor i biokemi ved Università 3 i Rom. Han begyndte sin karriere ved det schweiziske føderale teknologiske institut i Zürich (ETHZ), hvor han blev professor i kemi og stod bag de tværfaglige Cortona-uger. Hans hovedfokus som forsker er de teoretiske og filosofiske aspekter af livets oprindelse samt syntetiske og naturlige systemers selvorganisering. Han er også forfatter til The Emergence of Life (2006) og Mind and Life (2008).

Prisen for bogen er kr. 398,- incl. moms. Ønskes bogen tilsendt tillægges kr. 50,- i porto. Bestilling via [email protected] med angivelse af navn, adresse og evt. EAN nummer.

Strategisk relationel ledelse – systemisk ledelse af forandringer

Af Carsten Hornstrup og Thomas Johansen, Dansk Psykologisk Forlag, 2013
Ny uddannelse i Strategisk relationel ledelse

Denne bog giver et nyt, anderledes og praktisk bud på, hvordan lederen med relationer og kommunikation som det centrale omdrejningspunkt effektfuldt kan arbejde med strategi og forandringsprocesser – ud fra et systemisk relationelt perspektiv.

I en organisatorisk sammenhæng er der ikke brug for mere arbejde, flere opgaver, flere analyser og flere evalueringer. Der er brug for bedre
opgaver, bedre analyser og mere brugbare evalueringer. Der er brug for strategisk kompetente bidragydere, som er med til at skabe organisatorisk sammenhængskraft og bæredygtighed.

Det stiller nye krav til såvel medarbejdere som ledere i en kompleks verden med et stigende forandringspres, når evnen til at øge kvaliteten af samspillet mellem de forskellige aktører i organisationen og mellem aktørerne og omverdenen bliver helt centralt.

Gennem en insisterende involvering af medarbejdernes og samarbejdspartnernes strategiske kompetencer opstår der et afgørende ejerskab til den strategiske udvikling i forhold til den opgave, som organisationen eller virksomheden er sat i verden for.

Systemisk ledelse – Den refleksive praktiker

(Af Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Allan J. Vinther, Jørgen Madsen, Thomas Johansen, Dansk Psykologisk forlag, 2005) Systemisk Ledelse

Bogen Systemisk ledelse – den refleksive praktiker er blandt flere end 187.000 bøger om ledelse blevet udvalgt som en af de mest betydningsfulde på den internetbaserede boghandel amazon.com. Bogen er blevet kåret som en af 11 udvalgte bøger om ledelse, der gør en forskel i selskab med bl.a. bestselleren Blue Ocean Strategy. Udvælgelsen er foretaget af KOM magasinet, magasinet for kommunikation og sprog. I 2005 blev bogen desuden kåret som en af de 15 vigtigste bøger om ledelse af Dagbladet Børsen og professor Steen Hildebrandt fra Handelshøjskolen i Aarhus. Lars Kolind, bestyrelsesformand, skrev:

“Bogen er et fint bidrag til at gøre HR-processerne i en organisatorisk sammenhæng mere videnbaserede. Bogen har ikke til formål at udgøre et sådant HR- eller ledelseskoncept, men dens begrebsapparat og værktøjer kan fint indarbejdes i en sammenhængende HR-strategi, hvor der skabes konsistens mellem bl.a. rekruttering, medarbejderudvikling, teamudvikling, lederudvikling og organisationsudvikling. Desværre vil bogen nok hovedsaglig blive læst af folk med HR-baggrund og i mindre grad af de ledere, den er skrevet til. Det vil være en skam. HR-området er for vigtigt til at blive overladt til HR-specialister. Bogen gør det for mig endnu mere tydeligt, at ledelse er en profession, der ligesom alle andre professioner har sin teori og sine redskaber”.

Læs hele anmeldelsen.

Læs indledningen til bogen. Læs indholdsfortegnelsentil bogen.

OBS: Bogen bestilles via Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside. Hvis du har problemer med bestilling af bogen via nettet, kan du kontakte Dansk Psykologisk Forlag på tlf. 45 46 00 50.

Appreciative Inquiry – En konstruktiv metode til positive forandringer

(Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001)Appreciative inquiry

Bogen er en indføring i metoden Appreciative Inquiry og en let anvendelig brugsbog, som viser, hvordan man med denne arbejdsmetode kan skabe et langt mere konstruktivt og positivt udgangspunkt for ledelses- og udviklingsprocesser i organisationer. Bogen er samtidig en introduktion til, hvordan bogens forfattere har anvendt Appreciative Inquiryi praksis.

Udviklingssamtaler i grupper – Udvikling gennem dialog

(Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001) Udviklingssamtaler i grupper

Bogen giver en grundig gennemgang af gruppesamtaler som begreb. Illustreret gennem en række cases fremstilles et forståeligt billede af dette relativt nye emne inden for organisationsudvikling. Formålet er at give praktikere, både ledere og organisationskonsulenter, inspiration til at videreudvikle de individuelle udviklingssamtaler.

Læs anmeldelse af Kjeld Nielsen, institutleder og lektor.

 

KREATIV PROCESLEDELSE – nye veje til bedre praksis

(af Mille Obel Høier, red., Lone Hersted, Louise Laustsen, Dansk Psykologisk Forlag 2011)

Kreativ Procesledelse

Bogforside: Kreativ Procesledelse

En spændende bog for såvel nye som erfarne proceskonsulenter. Ambitionen med bogen er at puste mere liv og kreativitet i konsulent og procesarbejdet. Den systemiske anerkendende tænkning og praksis, som er bogens erkendelsesmæssige fundament, kan have en tendens til at blive meget fokuseret på interviews, dialoger og verbal kommunikation. Alt sammen noget der ofte foregår i hovedet og med intellektet på arbejde.

Hvordan sætte resten af kroppen i spil? Hvordan skabe nogle af de centrale erkendelser fra den systemiske tænkning – via fysiske øvelser og kreative processer? Det giver bogen en lang række nye og rigtig spændende bud på. Enkle opskrifter, flotte illustrationer og mange variationsmuligheder gør bogen let tilgængelig. Alle øvelser er desuden koblet tæt sammen med centrale begreber fra den systemiske tænkning, så øvelserne på den måde får den nødvendige tyngde.

KREATIV PROCESLEDELSE er således et godt supplerende værktøj til dig, der arbejder med mennesker og udvikling i en organisatorisk kontekst, hvor kreativitet og procesledelse er to sider af samme sag.

Bogen er redigeret af Mille Obel Høier og udviklet i et tæt samarbejde med MacMann Berg.

(Bogen bestilles via Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside. Hvis du har problemer med bestilling af bogen via nettet, kan du kontakte Dansk Psykologisk Forlag på 4546 0050).