Bøger fra MacMann Berg

Vi har udgivet flere bøger, bl.a. om systemisk ledelse, Appreciative Inquiry og udviklingssamtaler i grupper.

Strategisk relationel ledelse – systemisk ledelse af forandringer

Af Carsten Hornstrup og Thomas Johansen, Dansk Psykologisk Forlag, 2013
Ny uddannelse i Strategisk relationel ledelse

Denne bog giver et nyt, anderledes og praktisk bud på, hvordan lederen med relationer og kommunikation som det centrale omdrejningspunkt effektfuldt kan arbejde med strategi og forandringsprocesser – ud fra et systemisk relationelt perspektiv.

I en organisatorisk sammenhæng er der ikke brug for mere arbejde, flere opgaver, flere analyser og flere evalueringer. Der er brug for bedre
opgaver, bedre analyser og mere brugbare evalueringer. Der er brug for strategisk kompetente bidragydere, som er med til at skabe organisatorisk sammenhængskraft og bæredygtighed.

Det stiller nye krav til såvel medarbejdere som ledere i en kompleks verden med et stigende forandringspres, når evnen til at øge kvaliteten af samspillet mellem de forskellige aktører i organisationen og mellem aktørerne og omverdenen bliver helt centralt.

Gennem en insisterende involvering af medarbejdernes og samarbejdspartnernes strategiske kompetencer opstår der et afgørende ejerskab til den strategiske udvikling i forhold til den opgave, som organisationen eller virksomheden er sat i verden for.

Systemisk ledelse – Den refleksive praktiker

(Af Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Allan J. Vinther, Jørgen Madsen, Thomas Johansen, Dansk Psykologisk forlag, 2005) Systemisk Ledelse

Bogen Systemisk ledelse – den refleksive praktiker er blandt flere end 187.000 bøger om ledelse blevet udvalgt som en af de mest betydningsfulde på den internetbaserede boghandel amazon.com. Bogen er blevet kåret som en af 11 udvalgte bøger om ledelse, der gør en forskel i selskab med bl.a. bestselleren Blue Ocean Strategy. Udvælgelsen er foretaget af KOM magasinet, magasinet for kommunikation og sprog. I 2005 blev bogen desuden kåret som en af de 15 vigtigste bøger om ledelse af Dagbladet Børsen og professor Steen Hildebrandt fra Handelshøjskolen i Aarhus. Lars Kolind, bestyrelsesformand, skrev:

“Bogen er et fint bidrag til at gøre HR-processerne i en organisatorisk sammenhæng mere videnbaserede. Bogen har ikke til formål at udgøre et sådant HR- eller ledelseskoncept, men dens begrebsapparat og værktøjer kan fint indarbejdes i en sammenhængende HR-strategi, hvor der skabes konsistens mellem bl.a. rekruttering, medarbejderudvikling, teamudvikling, lederudvikling og organisationsudvikling. Desværre vil bogen nok hovedsaglig blive læst af folk med HR-baggrund og i mindre grad af de ledere, den er skrevet til. Det vil være en skam. HR-området er for vigtigt til at blive overladt til HR-specialister. Bogen gør det for mig endnu mere tydeligt, at ledelse er en profession, der ligesom alle andre professioner har sin teori og sine redskaber”.

Læs hele anmeldelsen.

Læs indledningen til bogen. Læs indholdsfortegnelsentil bogen.

OBS: Bogen bestilles via Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside. Hvis du har problemer med bestilling af bogen via nettet, kan du kontakte Dansk Psykologisk Forlag på tlf. 45 46 00 50.

Appreciative Inquiry – En konstruktiv metode til positive forandringer

Appreciative inquiry(Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001) Bogen er en indføring i metoden Appreciative Inquiry og en let anvendelig brugsbog, som viser, hvordan man med denne arbejdsmetode kan skabe et langt mere konstruktivt og positivt udgangspunkt for ledelses- og udviklingsprocesser i organisationer. Bogen er samtidig en introduktion til, hvordan bogens forfattere har anvendt Appreciative Inquiryi praksis.

Udviklingssamtaler i grupper – Udvikling gennem dialog

(Af Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen, DJØF Forlag, 2001) Udviklingssamtaler i grupper

Bogen giver en grundig gennemgang af gruppesamtaler som begreb. Illustreret gennem en række cases fremstilles et forståeligt billede af dette relativt nye emne inden for organisationsudvikling. Formålet er at give praktikere, både ledere og organisationskonsulenter, inspiration til at videreudvikle de individuelle udviklingssamtaler.

Læs anmeldelse af Kjeld Nielsen, institutleder og lektor.