Case om uddannelsesforløb for Dagtilbud i Vejle Kommune om AI

I 2008 afsluttede vi uddannelsesforløb for ledere, souschefer og afdelingsledere i Vejle Kommunes afdeling for Dagtilbud. Her kan du læse fire artikler, som blev skrevet før, under og efter det skræddersyede uddannelsesforløb.

 • Anerkendende kultur i dagtilbud gennem værdsættende ledelse – alle ledere har afsluttet uddannelse (2008)
  I november 2008 blev de sidste uddannelseshold af ledere, souschefer og afdelingsledere afsluttet. Det betyder, at alle ledere i Vejle Kommunes dagtilbudsafdeling nu har en systemisk uddannelse fra MacMann Berg.Det ambitiøse projekt har kørt i over et år, og tilfredsheden hos både ledelsen i forvaltningen og lederne i daginstitutionerne er stor. Uddannelsen har skabt udvikling og øget faglighed, ligesom det er lykkedes at få skabt en dagtilbudsafdeling i Vejle med fælles kultur og sprog.
  (2 sider) 
 • Anerkendende kultur i dagtilbud gennem værdsættende ledelse – fokus på (stor)gruppesamtaler og værdier (2008)
  I Vejle Kommunes dagtilbudsafdeling har den ambitiøse uddannelse af samtlige ledere været en del af dagligdagen i over et år. Alle ledere har været igennem mindst halvdelen af uddannelsen og arbejder målrettet med det lærte i praksis.Tredje modul af uddannelsen blev gennemført som fællesmoduler. Cirka 60 ledere ad gangen var samlet i to dage med fokus på gruppesamtaler som en måde til at styrke muligheden for at få flere stemmer i spil på blandt andet møder, og det vakte stor begejstring blandt deltagerne.
  (2 sider) 
 • Anerkendende kultur i dagtilbud gennem værdsættende ledelse – engageret arbejde med teori og masser af øvelse (2008)
  I Vejle Kommune er man godt i gang med en ambitiøs uddannelse af alle ledere, souschefer, afdelingsledere og forvaltningsmedarbejdere i dagtilbudsafdelingen. Uddannelsen har fokus på systemisk og anerkendende teori og metode og målet er at skabe en anerkendende kultur i Dagtilbud.Igennem evaluering tegner der sig tydelige billeder af, at uddannelsen allerede undervejs i forløbet har konkret betydning i praksis i institutionerne og styrker den fælles anerkendende kultur. Der bliver øvet og reflekteret både på uddannelsesmodulerne og i hverdagen, og ifølge uddannelsesdeltagerne og ledere giver det gode resultater – så gode, at dagtilbudsafdelingen kan ses fra månen!
  (2 sider) 
 • Anerkendende kultur i dagtilbud gennem værdsættende ledelse – – en begejstret og entusiastisk uddannelsesstart (2008)
  Vejle Kommune har igangsat et stort og ambitiøst projekt i dagtilbudsafdelingen. Samtlige ledere, souschefer og afdelingsledere har påbegyndt en lederuddannelse, der tager afsæt i systemisk og anerkendende teori og metode og stiler mod at skabe en anerkendende kultur i hele Vejle Kommunes dagtilbud. For at skabe sammenhængskraft og styrke indsatsen er der ligeledes påbegyndt uddannelse af forvaltningsmedarbejdere.Uddannelserne er kommet rigtigt godt i gang. Der er positive tilkendegivelser over for både form og indhold, og der er store forventninger til, hvilken betydning uddannelserne vil få i de enkelte institutioner både på leder-, medarbejder-, forældre- og børneniveau.
  (3 sider)