Praksis redskaber for lederen og konsulenten (6 artikler)

Her har vi samlet artikler, som beskriver konkrete redskaber du som leder, strateg eller coach kan bruge i din daglige praksis.

 • Introduktion til den ledelsesetiske beslutningsmodel (2014) (trykt i tidsskriftet Det postmoderne lederliv)
  Denne artikel giver et bud på, hvordan man som leder kan arbejde med etik som konkret praktisk værktøj. Ambitionen er at præsentere en grundskitse til en ledelsesetisk beslutningsmodel, der kan fungere som ramme for en refleksiv undersøgelse af de præmisser og værdier, der er indeholdt i ledelsesmæssige beslutningssituationer for derved at øge kvaliteten af de ledelsesbeslutninger, der træffes.
  Forfatter: Thomas Specht (13 sider)
 • Udviklingssamtaler som strategisk ledelsesværktøj  (2013)
  At holde medarbejderudviklingssamtaler, MUS, er en ressourcemæssig stor omkostning, som i mange tilfælde ikke skaber en tilsvarende organisatorisk værdi. Artiklen kommer med en række konkrete og strategiske bud på, hvad der kan gøre udviklingssamtalerne til det strategiske ledelsesværktøj, det burde være.
  Forfatter: Jesper Loehr-Petersen (5 sider) 
 • Balanced Scorecard i et systemisk konstruktionistisk perspektiv (2011)
  Performance management og performancekultur er nogle af de dominerende buzzwords inden for strategisk ledelse og HR i disse år. BSC er et ud af flere værktøjer, der bruges i organisationer til at skabe fokus på visionen og strategien – samt til at følge op på strategiimplementeringen og performance i den enkelte afdeling og nogle steder på individniveau.
  Forfatter: Pernille Bech Hansen (side 6-15) 
 • Ledelsesbaseret coaching (2009)
  Denne artikel henvender sig til ledere, som overvejer at coache eller allerede udøver coaching i egen organisation. Artiklen fokuserer på ledelsesbaseret coaching i et organisatorisk perspektiv ud fra en systemisk, anerkendende tilgang og introducerer blandt andet læseren til Milanoskolens begreber om neutralitet, uærbødighed og nysgerrighed samt Barnett Pearces Gamemaster-begreb – tankeværktøjer, vi betragter som yderst brugbare og relevante i arbejdet med ledelsesbaseret coaching.
  Forfattere: Lone Hersted og Carsten Hornstrup (11 sider) 
 • Spørgsmål, der gør en forskel (2009, red. 2014)
  Denne artikel er blevet til i et tæt samarbejde mellem den canadiske professor i psykiatri, Karl Tomm, og MacMann Berg. Artiklen præsenterer tredje generation af spørgsmålstyperne, der oprindeligt blev udviklet og publiceret i 1988 af Karl Tomm. Siden har MacMann Berg videreudviklet spørgsmålstyperne ind i en ledelsesmæssig og organisatorisk sammenhæng, og i denne tredje og nyeste videreudvikling fra 2009 tilføjes der to ekstra lag og dimensioner samtidig med en ny navngivning, der samlet set har til hensigt at øge anvendeligheden og effekten for den refleksive praktiker, hvad enten du er leder, konsulent eller coach.
  Forfattere: Carsten Hornstrup, Karl Tomm og Thomas Johansen (15 sider)
 • Spørgsmålstyper genfortolket (2002)
  I en række artikler fra 1992 har Karl Tomm beskrevet fire hovedgrupper af spørgsmålstyper, som Tomm anvender i arbejdet som systemisk terapeut. Artiklen handler om disse spørgsmålstyper, som er kommet til at stå som et centralt praksisredskab og en central praksisforståelse for mange systemiske praktikere: terapeuter, organisationskonsulenter og ledere.
  Forfattere: Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen og Allan Vinther Jensen (18 sider)
 • Reflekterende teams (2002)
  Denne artikel fokuserer på arbejdet med systemisk ledelse og organisationsudvikling og argumenterer for, at det er centralt at bruge det tredje øjes (meta)perspektiv. Det er vigtigt at skabe mulighed for at se på et givent tema ud fra forskellige vinkler eller positioner. Artiklen beskriver, hvordan reflekterende teams i denne forbindelse kan være et vigtigt redskab til at finde nye ideer og handlemuligheder. Reflekterende teams kan bruges på mange forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Det afhænger af konteksten og forudsætter, at opgaverne for teamet er veldefinerede.
  Forfattere: Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen og Allan Vinther Jensen (8 sider)