Ledelse af forandringer (9 artikler)

Her er artikler om de forandringer nye udfordringer, som ledere har, når vilkåren ændrer sig hele tiden, og opgaverne er ikke så fast definerede, som de var en gang.
Her kan du blandt andet læse om:
– hvordan du leder medarbejdere, så de bliver “forandringsparate”.
– hvordan du leder, når du ikke deler matrikel med dine medarbejdere (herunder distanceledelse).
– ledelse af velfærd i forandring.
– ledelse af institutioner i forandring (herunder inklusion)

Med kerneopgaven for øje sætter Thomas Johansen fokus på, hvordan man skaber og leder resultater i en verden præget af kompleksitet og uforudsigelighed.

 • Johansen & Bisgaard (2014), Hvordan ville din virksomhed lyde, hvis den var et stykke musik
  Thomas Johansen har sammen med Ulrik Bisgaard skrevet en artikel, som giver en række bud på, hvordan du som leder kan arbejde mere effektfuldt, gennem strategisk spontanitet og improvisation.
 • Skoleledelse af forandringer i en brydningstid (2014)
  Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse strategisk kan håndtere store forandringsprocesser og sikre, at medarbejdere og andre relevan-te interessenter inddrages som strategisk kompetente bidragydere, så skolen som organisation professionelt kan løse sin opgave.
 • Faglighed og ledelse (2013)
  Jesper Loehr-Petersen svar på spørgsmålet: “Hvad betyder ledelse i dag og fremover for forældreinvolveringen i den inkluderende tænkning og praksis?” som han fik som stafet fra Inklusionskonsulent og Pædagogisk teamleder Anette Risager fra Svendborg Kommune.
  Forfatter: Jesper Loehr-Petersen (2 sider)
 • Når udfordringerne står i kø, bliver vi nødt til at tænke nyt og handle anderledes (2012)
  At vi som samfund står over for nogle store udfordringer, hvor forventnin- gerne til velfærdssamfundet udfordres af stigende krav, færre ressourcer og flere, der på forskellig måde har brug for hjælp og støtte fra det offentlige, er for os ret åbenlyst. Og når det private erhvervsliv samtidig er presset af finanskriser, forbrugertilbageholdenhed og måske en helt grundlæggende tendens til mindre behov for at forbruge ting og sager af mere ligegyldig karakter, betyder det både lavere skatter og stigende pres på de midler, der er til rådighed.Vi må gøre noget – vi må tænke og handle på nye måder.
  Forfatter: Jesper Loehr-Petersen (5 sider)
 • Gør alle til strategisk kompetente bidragydere (2012) 
  Strategi er for vigtig til, at det kun er ledere, der beskæftiger sig med det. Du får langt større effekt i forandringsprocesser, når dine medarbejdere kan se, hvordan forandringen og det, de gør, hænger sammen med organisation-ens overordnede vision, mål og strategier. Det gør du ved at arbejde med ’strategisk kompetence’. Læs i denne artikel hvordan du sammen med dine medarbejdere kan øge den strategiske kompetence ved at gøre alle til strategisk kompetente bidragydere.
  Forfattere: Thomas Johansen og Carsten Hornstrup (4 sider)  
 • Co-creating Organizational Change Conversations Through Systemic Constructionist Leadership Training (2009)
  This paper explores the connection between discursive approaches to change and systemic constructionist leadership training. Data from a Danish drug treatment were collected and analyzed exploring the way that systemic constructionist leadership training can facilitate organizational change.
  Forfatter: Kevin Barge (71 sider)
 • Ledelse af institutioner i forandring (2005)
  Ledelse af institutioner i forandring har netop været bragt i fagtidsskriftet Institutionslederen. Det er en bearbejdet og forkortet udgave af en af vores tidligere udsendte artikler om ledelse af skoler i forandring. Artiklen er blandt andet inspireret af vores seneste bog: Systemisk ledelse – den refleksive praktiker.
  Forfattere: Thomas Johansen og Jørgen Gjengedal Madsen (9 sider) 
 • Ledelse af skoler i forandring (2004)
  Tydelig ledelse og udvikling af en stærkere og mere systemisk evalueringskultur. Sådan lyder et par af hovedkonklusionerne fra en af de seneste offentliggjorte OECD-undersøgelser, der tegner et billede af en dansk folkeskole i forandring. Artiklen giver et bud på, hvordan der ud fra en systemteoretisk position kan tænkes ledelse og udvikling i en skolesammenhæng. God ledelse ses i det lys som en værdiskabende proces, der skal skabe de bedste betingelser for skolens primære dannelses- og uddannelsesopgave til gavn for skolens interessenter – først og fremmest eleverne.
  Forfattere: Thomas Johansen og Jørgen Gjengedal Madsen (15 sider)