Intro til systemisk tænkning og praksis (4 artikler)

På denne side har vi samlet nogle af de artikler, som giver et godt fundament for at komme i gang med systemisk tænkning.

 • Bedre performance gennem refleksive og relationelle kompetencer (2010)
  Alle organisationer er sat i verden for at performe inden for et område. Spørgsmålet er derfor, hvordan vi skaber den bedst mulige performance blandt ledere og medarbejdere. Systemisk tænkning er en tilgang, der kan være med til at styrke de refleksive, relationelle og kommunikative kompetencer, som er helt afgørende for organisationers evne til at skabe udvikling og resultater.
  Forfattere: Pernille Bech Hansen og Thomas Johansen (4 sider)
 • Konfliktløsning og konfliktopløsning
  Artiklen giver et bud på, hvordan man ud fra en systemisk forståelse kan forstå og arbejde med konflikter. Artiklen indeholder en generel introduktion og to konkrete cases.
  Forfattere: Carsten Hornstrup og Jørgen Gjengedal Madsen (15 sider) 
 • Systemisk Ledelse (2004)
  Med afsæt i en række interviews af systemiske (ledelses)praktikere redegør denne artikel for MacMann Bergs tanker i relation til den relativt ubeskrevne ledelsestypologi “systemisk ledelse”. Formålet er at koble den systemiske praksisteori til ledelsesbegrebet, da vi mener, de systemiske tanke- og handleværktøjer tilbyder nye ledelsesmæssige handlemuligheder. Artiklen fortæller desuden historier om systemisk ledelse i praksis hentet fra 3 ildsjæle, fundet i 3 meget forskellige organisatoriske kontekster; direktøren fra et biotek-selskab, konsulenten fra en bank og endelig forstanderen fra en døgninstitution.
  Forfattere: Allan Vinther Jensen, Jesper Loehr-Petersen og Carsten Hornstrup (17 sider)
 • Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden (2004)
  Artiklen introducerer læseren til en række af de begreber, den chilenske biolog Humberto Maturana bruger til at forklare, hvordan levende systemer danner viden, organiserer sig og kommunikerer med hinanden. Artiklen er vinklet i forhold til livet i en organisation, og det er vores ønske at skabe nye forståelser til brug i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge.
  Forfattere: Jesper Loehr-Petersen og Jørgen Gjengedal Madsen (9 sider)

Spørgsmål til systemisk tænkning

Har du spørgsmål til systemisk tænkning eller vil du gerne høre hvordan vi kan hjælpe din virksomhed ved hjælp af systemisk tænkning, så kontakt venligst en af vores konsulenter.