Cases – Systemisk tænkning i praksis

Her har vi samlet cases og artikler, som beskriver nogle få af vores opgaver i praksis.

Vi har også cases, som beskriver uddannelsesforløb – se venligst dette punkt længere nede på siden.

 • Strategisk refleksiv ledelseskommunikation i Jyske Bank (2011)
  Artiklen beskriver hvilken forskel deltagelse og involvering gør for mellemlederes mulighed for at  implementere strategiske ledelsesbeslutninger. Eksemplerne i artiklen er hentet i Jyske Bank, hvor to forskellige cases viser hvordan og hvorfor en refleksiv tilgang til strategisk ledelseskommunikation er vigtig og værdifuld, hvis top-ledelsen skal skabe forståelse for strategisk vigtige beslutninger. Det centrale eksempel beskriver en proces, som blev gennemført efter en for banken utraditionel refleksiv proces med outsider-withnes teams. Dette eksempel bliver sammenlignet med en mere traditionel ’oppefra-og-ned’ proces, som ikke gav den ønskede effekt.
  Forfattere: Carsten Hornstrup, MacMann Berg og Marianne Reenberg, Jyske Bank (14 sider)
 • Refleksiv og anerkendende kommunikation i Statsfængslet i Ringe (2010)
  Artiklen beskriver en uddannelses- og udviklingsproces i Statsfængselet i Ringe, hvor alle ledere og medarbejdere har gennemgået et længerevarende systemisk – anerkendende udviklingsforløb. Artiklen beskriver formål og baggrund for projektet og giver nogle konkrete svar på, hvordan et systemisk udviklingsforløb kan være med til at udvikle en mere anerkendende og refleksiv kommunikationskultur blandt ledere og ansatte. Desuden er der bud på styrker og udfordringer i at anvende en systemisk – anerkendende tilgang til at skabe en sammenhængende kommunikationskultur i hele organisationen.
  Forfattere: Tommy Holst fra Statsfængslet i Ringe, Ida Lund og Carsten Hornstrup fra MacMann Berg (11 sider)
 • Strategisk ledelse i Flyvevåbnet (2010)
  Artiklen er en rejse gennem de centrale pointer i et projekt med at skabe en større sammenhæng mellem Flyvevåbnets strategiske managementsystem og Forsvarets ledelsesgrundlag. Det er et kig ind i fremtidens systemiske strategiske management i Flyvevåbnet og forfatteren ser på, hvordan det kan hænge sammen, når vi samtidig skal skabe balance mellem vores erkendelses-, tanke- og handleværktøjer. I den forbindelse er der konkrete bud på, hvordan det konkret kan gøres og implementeres.
  Forfatter: Christian Biering (7 sider)
 • Arbejdsmiljøet kom på ret kurs i Rusmiddelcenter Odense (2008)
  Det psykiske arbejdsmiljø var kaotisk i RusmiddelCenter Odense, og det gik ud over klienter og personale. Det blev først anderledes, da centerlederen ændrede organisationen ved at indføre den såkaldte systemiske tankegang, der her understøttes af den anerkendende metode, som på engelsk kaldes for Appreciative Inquiry. Nu er kursen vendt ved hjælp af et helt nyt ledelsesgrundlag, og organisations- ændringen har givet synlige resultater. Blandt andet er antallet af klienter steget, der er større tilfredshed med behandlingen, og det er blevet nemmere at rekruttere personale til de ledige stillinger.
  Forfatter: Birgit Bruun Christensen (3 sider)
 • Sprog og integration – og det man ikke kan slå op i ordbøgerne (2007)
  Ordets og sprogets kulturelle betydningsnetværk stiller os over for nogle særlige udfordringer, når vi mødes med andre kulturer. Sproget kan fremme integrationsprocessen – men sproget kan også stille sig i vejen. En artikel om sprog og integration og bemærkelsesværdige resultater i projekt “Chili – stærke kvinder”.
  Forfattere: Bente Lindgaard og Birgitte Norlyk
 • Byens FRImærker (2004)
  Artiklen er oprindeligt skrevet som afslutning på et spændende samarbejde mellem Byrumskontoret, Københavns Kommune og MacMann Berg og beskriver hele procesforløbet. Vores bidrag til Byens FRImærker, der endte med syv forslag til bedre byrum i København, har været AI-processtøttet i idé- og projektudviklingsfasen fra juli til december 2002. Projektet indgår i Fonden Realdania’s konkurrence Bedre Byrum 2002-2005.
  Forfattere: Allan Vinther Jensen, Jesper Loehr-Petersen og Carsten Hornstrup (9 sider) 

 

Cases – skræddersyede uddannelsesforløb (4 artikler)

MacMann Berg tilbyder skræddersyede uddannelsesforløb til organisationer og virksomheder. Nogle af disse forløb kan afsluttes med eksamen og giver dermed ECTS-point, hvis I ønsker det.

Her kan du læse om, hvilken forskel sådan et uddannelsesforløb kan gøre.

 • Verdensmestre i anerkendelse (2009)
  Københavns Kommune har sendt alle sine institutionsledere på kursus i systemisk anerkendende ledelse, fordi medarbejderne efterlyser feedback og opmærksomhed. Baggrunden for projektet er en undersøgelse fra 2007, der viste, at mange medarbejdere ikke oplevede sig set af ledelsen.Kommunen har foreløbig haft 300 ledere igennem et kursusforløb på syv gange to dage, som ender med eksamen på diplomniveau. Og al erfaring viser, at det er en investering, der vil kunne betale sig.
  Forfatter: Sidsel Boye (KL) (5 sider)
 • Kulturforandring i FAB – effekten af systemisk uddannelse (2007)
  Rusmiddelcenter Odense og Behandlingscenter Svendborg (det gamle Fyns Amts Behandlingscenter, FAB) har igennem en 5 års periode været igennem et gennemgribende uddannelsesforløb af samtlige medarbejdere med markante effekter til følge. Kulturen har ændret sig radikalt fra at være kaotisk og uforudsigelig til at være anerkendende, professionel og positiv.Dette er historien om FABs forandringsproces med afsæt i en gennemgribende evaluering af uddannelsesforløbet.
  Forfatter: MacMann Berg (6 sider) 
 • Systemisk proces med Firkløverskolen (2006)
  I 2005 blev et samarbejde mellem konsulentfirmaet MacMann Berg og specialskolen Firkløverskolen påbegyndt. Samarbejdet førte til et procesforløb på halvandet år, hvor alle ledere og medarbejdere på Firkløverskolen var involverede. Læs her, hvordan samarbejdet forløb, og hvad resultatet blev.
  Forfatter: MacMann Berg (10 sider)