Workshop – Værdiskabende evaluering i teori og praksis

Skab større værdi af jeres evalueringer

Evaluering skal forbedre resultaterne markant af de udviklingstiltag, man evaluerer som organisation! Der bliver brugt mange ressourcer på at evaluere, men investeringen står sjældent mål med værdien.

’Vi skal jo også lige have evalueret’, lyder det ofte i mange organisationer. Mange evalueringer bliver på den måde til ritualer med fokus på at dokumentere og legitimere projekter og tiltag. Og i langt mindre grad på at skabe værdi af de erfaringer, man løbende gør sig som organisation. Erfaringer, der kan kvalificere fremtidige processer og projekter i praksis. Der er med andre ord et kæmpe potentiale for værdiskabelse ved at fokusere på den organisatoriske læring.

MacMann Berg tilbyder nu en 2-dages intensiv workshop i evaluering, læring og værdiskabelse i forbindelse med organisatoriske udviklingsprocesser. Workshoppen retter sig mod ledere, konsulenter og evalueringsansvarlige medarbejdere, som ønsker at styrke og professionalisere deres evalueringsfaglighed. Du vil blive introduceret for teori, konkrete metoder og værktøjer, som du trænes i og efterfølgende kan omsætte i praksis i egen organisation.

 

Hvad får jeg ud af workshoppen?

Som deltager får du konkrete metoder og værktøjer til at skabe engagerende og værdiskabende evalueringsprocesser i din organisation med fokus på fremadrettet læring. Er du allerede i gang med evalueringsarbejde, får du inspiration til at videreudvikle din praksis.

På workshoppen vil du:

  • få indsigt i evalueringsteori og dynamiske evalueringsmetoder
  • få inspiration til kreative, involverende metoder til datagenerering og databearbejdning
  • få forståelser og metoder til at styrke dine kompetencer som ansvarlig for evalueringsprocesser
  • blive præsenteret for og trænet i at stille spørgsmål, der understøtter evalueringens formål og dermed skaber værdi for organisationen og dens medlemmer
  • blive klædt på til at understøtte individuel og organisatorisk læring gennem evalueringsprocesser
  • få idéer til at udvikle evalueringskapacitet- og kultur i din organisation
  • få input til at integrere evaluering i egen organisation, så der skabes synergi mellem evaluering og indsats

 

Du får en indføring i evalueringens grundelementer samt inspiration til og træning i, hvordan evaluering kan medvirke til at udvikle individuelle og organisatoriske kompetencer gennem et stærkt fokus på læring. Læring handler i denne sammenhæng om at udvide de individuelle og kollektive handlemuligheder i fremadrettede handlingssituationer. Eksempelvis ved at bringe viden og erfaringer fra et projekt eller en udviklingsproces ind i en fremtidig praksis.

 

Kobling til din praksis

De to dage er opbygget med en tydelig og sammenhængende vekselvirkning mellem teoretisk baserede oplæg, træningsøvelser og refleksion over relevans og anvendelse i egen evalueringspraksis. Vi tager primært udgangspunkt i deltagernes egne praksiserfaringer og evalueringskontekst ved at arbejde med de evalueringer, deltagerne er i gang med eller står overfor at skulle igangsætte. Du vil derfor opleve en konkret udvikling i egen praksis omkring evalueringsarbejde. Derudover inddrager vi også vores egne cases i relevant omfang.

 

Tid

Torsdag d. 27 september 2018, kl. 9-16

Fredag d. 28 september 2018, kl. 9-16

Der vil være kaffe på kanden og friskbagt brød en halv time inden begge dage.

 

Målgruppe

Workshoppen retter sig mod ledere, konsulenter og evalueringsansvarlige medarbejdere, som ønsker at professionalisere deres arbejde med evaluering samt udvikle et sæt af nyttige faglige forståelser og metoder. Som deltager får du størst udbytte af workshoppen, hvis du i forvejen har et vis kendskab til systemisk tænkning og den anerkendende tilgang, som er fundamentet for den evalueringstilgang, workshoppen er baseret på.

 

Pris

Prisen er kr. 6.995 pr. deltager inkl. materialer og forplejning. Prisen tillægges moms.

 

Sted

Workshoppen gennemføres på vores kontor i Aarhus:

Karetmagergaarden

Graven 25c

8000 Aarhus C

Kontakt

Underviser er Thomas Bonderup, 2555 0951, [email protected]rg.dk

Hvis du er nysgerrig på workshoppen og ønsker at høre mere, er du altid velkommen til at ringe til os på 8676 1344.